Refser sine egne

Stortingspresident Olemic Thommessen går til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomité.

Prinsippbrudd lønner seg ikke. Stortingets husbråk ender med sterk kritikk av presidentskapet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Mandagens oppgjør mellom Stortingets kontrollkomité og nasjonalforsamlingens presidentskap, er parlamentarisk historie. Det har i alle fall ikke vært mulig å oppdrive noen som kan huske en lignende konflikt i moderne tid. Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.

Sakens bakgrunn er evalueringen av det såkalt EOS-utvalgets arbeid. Dette er utvalget som representerer folkevalgt tilsyn med de hemmelige tjenestene. Uhyre viktig og meget nødvendig.

Les hele saken med abonnement