Kommentar

Refser sine egne

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
Stortingspresident Olemic Thommessen går til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomité.

Prinsippbrudd lønner seg ikke. Stortingets husbråk ender med sterk kritikk av presidentskapet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Mandagens oppgjør mellom Stortingets kontrollkomité og nasjonalforsamlingens presidentskap, er parlamentarisk historie. Det har i alle fall ikke vært mulig å oppdrive noen som kan huske en lignende konflikt i moderne tid. Kritikken av presidentskapet fra en enstemmig komité er da også holdt i uvanlig harde ordelag.

  • Stortingspresidenten måtte stå skolerett i Stortingssalen

Sakens bakgrunn er evalueringen av det såkalt EOS-utvalgets arbeid. Dette er utvalget som representerer folkevalgt tilsyn med de hemmelige tjenestene. Uhyre viktig og meget nødvendig.

Uakseptabelt lovbrudd

Stortingets presidentskap forsøkte i evalueringsprosessen å oppheve EOS-utvalgets lovbestemte taushetsplikt, uten at det fantes lovhjemmel for det. Og da EOS-utvalget svarte med en protest i form av en såkalt særmelding til Stortinget, ja, så holdt presidentskapet denne skjult i syv uker. Dessuten ba man evalueringsutvalget se bort fra et viktig premiss i mandatet som kontrollkomiteen ville ha med.

Det er dette en enstemmig kontrollkomite mener innebærer at Stortingets presidentskap har begått alvorlige feil og opptrådt uskjønnsomt.

Komiteleder Martin Kolberg sier til Dagens Næringsliv at håndteringen kunne satt «EOS-utvalgets legitimitet i spill». Per Olaf Lundteigen mener presidentskapet i denne saken har endret Stortingets vilje. Mens Michael Tetzschner slår fast at den utviste «manglende legalitet er uakseptabel». Satt på spissen: Her har presidentskapet brutt loven.

Presidentens motangrep

Hadde en statsråd fått bare en brøkdel av slik kritikk fra Stortinget, hadde statsrådjobben vært historie. Hvis da ikke statsråden hadde lagt seg langflat og beklaget det hele i utvetydige vendinger.

Stortingspresident Olemic Thommessen gjør det stikk motsatte, vel vitende om at Stortinget ikke kan fremme mistillit mot sitt eget presidentskap. I Dagens Næringsliv går han til frontalangrep på en enstemmig kontrollkomite. Komiteen anklages for at den «hausser opp saken til en offentlig debatt gjennom mediene som er uheldig for Stortinget som institusjon».

Argumentasjonen er oppsiktsvekkende. Ikke bare fordi presidenten nekter å ta inn over seg alvoret i det som kontrollkomiteen har avdekket, men fordi han mener en kritisk offentlig debatt er «uheldig for Stortinget som institusjon». Kontrollkomiteen burde heller tatt saken opp «på en smidigere måte», sier landets fremste i rang etter kongen.

Saken burde altså vært feid under teppet slik at ikke velgerne fikk vite om den.

Viktige prinsipper

Slikt er en sjelden demonstrasjon av prinsippløshet. Så holder da også Stortinget seg med president som gjentatte ganger har demonstrert at prinsipper ikke er hans sterkeste side. Han har ikke bare snublet i egne idealer, men har også vært nødt til å beklage offentlig både misbruk av presidentittelen og brudd på Stortingets eget regelverk.

«EOS-saken» er detaljrik og intrikat, men i bånn ligger det like enkle som viktige prinsipper. For selv ikke Stortingets presidentskap kan tilta seg en myndighet det ikke har. Og heller ikke holde viktige opplysninger skjult for resten av Stortinget.

Det dreier seg rett og slett om legalitet, slik Michael Tetzschner påpeker. Intet mindre.

Les mer om

  1. Michael Tetzschner
  2. Olemic Thommessen
  3. Martin Kolberg
  4. Per Olaf Lundteigen