Tvilen lever videre | Per Anders Madsen

Politiet vil sette punktum, men den nye etterforskningen av "Scandinavian Star"-katastrofen rydder ikke tvilen av veien.

Konspirasjonsteoriene om Scandinavian Star-etterforskningen har liten troverdighet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Politiet har ikke funnet bevis som gjør det mulig å tiltale noen for brannen om bord på «Scandinavian Star».

Men gjennom sin nye etterforskning har Oslo politidistrikt heller ikke klart å gi et klart bilde av hva som skjedde, hvem som er ansvarlig eller hvordan brannforløpet utviklet seg.

Les hele saken med abonnement