Kommentar

Tvilen lever videre | Per Anders Madsen

  • Madsen Per Anders

Konspirasjonsteoriene om Scandinavian Star-etterforskningen har liten troverdighet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
Politiet vil sette punktum, men den nye etterforskningen av "Scandinavian Star"-katastrofen rydder ikke tvilen av veien.

Politiet har ikke funnet bevis som gjør det mulig å tiltale noen for brannen om bord på «Scandinavian Star».

Men gjennom sin nye etterforskning har Oslo politidistrikt heller ikke klart å gi et klart bilde av hva som skjedde, hvem som er ansvarlig eller hvordan brannforløpet utviklet seg.

Natt til 7. april 1990 brøt det ut flere voldsomme branner om bord på bilfergen «Scandinavian Star» på vei fra Oslo til Fredrikshavn. 159 personer mistet livet, 136 var norske.

Etterforskningen i 1990/91 konkluderte med at en dansk statsborger som tidligere var dømt for ildpåsettelser og selv omkom, sannsynligvis hadde tent på katastrofebrannen. Den nye etterforskningen rokker ikke ved denne konklusjonen, selv om det ikke finnes bevismessig grunnlag for å slå fast at han var gjerningsmannen.

  • **Les vår nyhetssak om politets etterforskning og reaksjonene** her

Tvilen er smertefull

Politiet vil nå henlegge saken og mener det ikke er hensiktsmessig med mer etterforskning.

Dette innebærer at den tvilen og alle de spørsmålene som har heftet ved «Scandinavian Star»-katastrofen gjennom alle disse årene, ikke ryddes av veien.

Det er først og fremst smertefullt for alle dem som mistet noen av sine nærmeste denne redselsnatten. Det er et nederlag for politiet som må erkjenne at de ikke er i stand til å oppklare det som kan være en av norgeshistoriens verste mordbranner.

Nok nå?

Men er det ikke likevel nok nå? Må ikke både pårørende og alle vi andre erkjenne at denne tvilen dessverre er noe som kommer til å leve videre, og at det nå må bli ro rundt «Scandinavian Star»?

Mordbranner har riktignok ingen foreldelsesfrist. Skulle det komme helt nye, viktige opplysninger, må politiet starte ny etterforskning. Men etter 26 år er sannsynligheten for at noe slikt skal skje, forsvinnende liten.

Ikke grunnlag for konspirasjoner

I årenes løp er det fremsatt en rekke friske påstander om katastrofen, etterforskningen og myndighetenes håndtering.

«Elendig politiarbeid. Dekkmanøver. Noen av mannskapet sto bak. Åpenbart en forsikringssvindel. Sabotasje av hydraulikkrør for å få mer fart på brannen.»

Fortsatt dømmes politiets arbeid nord og ned: «Politiet har ikke gjort en så god jobb som de burde. De var beordret til å komme til et slikt resultat,» sa nestleder Terje Bergsvåg i Stiftelsen for etterforskning av mordbrannen «Scandinavian Star» til Aftenposten tirsdag.

Også bistandsadvokat Sigurd Klomsæt er sterkt kritisk til politiets arbeid og mener det er blitt styrt av et ønske om å beskytte dem som var ansvarlig for etterforskningen i 1990/91.

Etterforskningen ville blitt organisert annerledes i dag enn for 25 år siden, ja. Men konspirasjonsteorier av denne typen finnes det ikke grunnlag for.

Gikk mot egen prosjektgruppe

Hvis politiet først og fremst var ute etter å beskytte sine egne, hvorfor ble det da satt i gang ny etterforskning i 2014 i det hele tatt?

Det ville vært den enkleste sak av verden for Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold å sette punktum da en prosjektgruppe i mars 2014 anbefalte at det ikke skulle åpnes ny etterforskning.

Begrunnelsen var troverdig: Det fantes ikke lenger noe åsted, kriminalteknisk etterforskning kunne ikke gjennomføres. Det eksisterende etterforskningsmaterialet var gjennomgått og vurdert. Verdien av nye avhør etter så mange år ble vurdert som«særdeles liten».

Endelig mente prosjektgruppen det var lite sannsynlig at en gjenåpning kunne bidra til å avdekke bevis for at brannen var påsatt som ledd i en forsikringssvindel.

Likevel ville Sjøvold ha ny etterforskning, og fikk Riksadvokatens støtte til det.

Prosjektgruppen la frem momenter som gjorde det mulig å
konkludere annerledes enn gruppen selv. Den påpekte at et mulig økonomisk motiv hadde vært lite etterforsket, selv om den mente et slikt motiv var lite sannsynlig.

Ville snu steiner

«Scandinavian Star» er en nasjonal tragedie, lød Sjøvolds begrunnelse. Ubesvarte spørsmål har gnaget i mange år. Det var riktig å prøve å snu alle steiner som kan snus, selv om han også i 2014 betvilte at det ville være mulig å reise en straffesak etter så mange år.

Etterforskningen disse to årene har særlig dreid seg om brannforløpet og mulige økonomiske motiver for en brannpåsettelse. Endelige svar blir ikke gitt. Men politiet og de sakkyndige som har vært engasjert, mener i hvert fall de gir noen avklaringer.

Etterfølgerbrannene etter den første hovedbrannen kan ha kommet som følge av voldsom oppheting av stålskroget. Altså ikke nødvendigvis som følge av nye ildpåsettelser.

Det var ikke noe påfallende med salgstransaksjone eller forsikringer som skulle gi holdepunkter for at brannen var økonomisk motivert.

Politets arbeid fremstår som reelt forsøk på å finne svar. Selv om de ikke kommer i mål.

  • Politiets rapport kan du leseher

Les mer om

  1. Scandinavian Star
  2. Politiet