Kommentar

Selv Putin forsvinner i kraftsalvene

Det tjener ikke Norge å stå alene. Solidaritet er egeninteresse.

Russlands president Vladimir Putin bruker gassen for å legge press på Vesten.
  • Kjetil B. Alstadheim
    Kjetil B. Alstadheim
    Politisk redaktør

Hetebølgen har ikke nådd Trøndelag denne sommeren. På ingen måte. Så mens Europa har fått smake konsekvensene av klimaendringer, ber Ola Borten Moe EU om å justere ned klimamålene sine. Begrunnelsen er hensynet til europeisk næringsliv.

Moe er nestleder i Senterpartiet og forsknings- og høyere utdanningsminister i regjeringen. Og han mener europeiske land har vært ansvarsløse. Til Klassekampen sier han at Europa har bygget ned strømproduksjonen sin og «flytta sikringsboksen til Russland».

Les hele saken med abonnement