Kommentar

Waras uttalelser er blitt et sentralt bevis mot Bertheussen

Aktor finner ingen formildende omstendigheter.

Statsadvokat Frederik Ranke (t.h) i rettssal 250 i Oslo tingrett onsdag. Nå er sluttprosedyrene i saken mot Laila Anita Bertheussen i gang, og saken er planlagt avsluttet fredag. Før den til skal forsvarer John Christian Elden (t.v.) også få slippe til.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Straffepåstanden fra statsadvokat Frederik G. Ranke på to års fengsel for Laila Bertheussen var omtrent som ventet. Strafferammen etter tiltalen er 16 år, men det har hele tiden ligget i kortene at straffepåstanden ville være i den nederste delen av skalaen.

Det er ellers grunn til å merke seg at aktoratet bruker uttalelsene fra daværende justisminister Tor Mikkel Wara for alt de er verdt. Etter den første trusselen natt til torsdag 6. desember 2018 sa han offentlig at han anså handlingen som en trussel både mot ham som justisminister og som en trussel mot demokratiet.

Les hele saken med abonnement