Kirken kan markere avstand til Israel, men ikke til jødene

Fra Det Mosaiske Trossamfunds synagoge i Oslo.

Jøder i Norge mener Den norske kirke fjerner seg fra dem.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det har skåret seg mellom Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og Den norske kirke (DNK). Den jødiske menigheten i Oslo mener deler av kirkeledelsen er blitt propalestinsk og ufølsom overfor israelske erfaringer.

Den formelle dialogen ble stanset i 2016 etter flere hendelser. Konflikten toppet seg i mai i år. Da sammenlignet Hamar-biskop Solveig Fiske Israels okkupasjon av palestinske territorier med nazistenes okkupasjon av Norge. Formuleringen ble senere noe halvhjertet beklaget.

Les hele saken med abonnement