Dagens politikere kan lære noe fra en nøktern industristrateg

Det kan være nyttig å se til fortiden for å se hva som er egnet til å skape gode løsninger – og hva som mest gir dårlige.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Overgangen fra etterkrigstidens politikk til det mer markedsorienterte styringssystemet som ble utviklet fra slutten av 1970-tallet og tiårene som fulgte, har de siste årene fått fornyet interesse.

Styringsideologien fra sosialdemokratiets storhetstid, fra før veien mot markedet startet, blir ofte brukt som referanse for dem som vil ha sterkere politisk styring over strømpriser, industriutvikling og inntektsfordeling.

Les hele saken med abonnement