Kommentar

Dilemmaet på Svalbard | Ole Magnus Rapp

  • Ole Magnus Rapp
Epoken der kulldrift skal bære samfunnet på 78 grader nord kan være over, skriver journalist Ole Magnus Rapp.

Politikere, FN-sjefen, verdenspressen og verdensledende forskere stikker ofte innom Longyearbyen og lar seg fascinere. Med slik støtte i ryggen er det ikke spørsmål om «byen» skal overleve, men hvordan.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

2016 skulle bli et jubelår for Store Norske Spitsbergen Kulkompani, SNSK.

Det var planlagt kraftig markering for 100 år med kulldrift.

Rollen som samfunnsansvarlig og nøkkelen til norsk suverenitet på øygruppen ville fått stor plass i festtalene.

Men epoken der kulldrift skal bære samfunnet på 78 grader nord kan være over.

Prisen på kull er dramatisk redusert. Dessuten er kull fy-fy i klimaregnskapene.

Longyearbyen er strategisk viktig, men samtidig isolert og sårbar, noe blant annet det tragiske snøraset like før jul viser.

Det statseide kullselskapet har i alle år opplevd høye topper og dype bunner. Men denne gang synes situasjonen ekstra mørk.

Regjeringen har satt kullproduksjonen på vent i inntil tre år. Etter å ha brukt 1,2 milliarder på å gjøre klar ny gruve i Lunckefjell, blir det ingen drift. Antall ansatte reduseres fra 350, og målet er 100 i jubileumsåret.

Hva vil politikerne gjøre?

Før påske vil Regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om Svalbard.

I den forventes klare politiske grep og retningslinjer for øygruppens fremtid, med signaler om finansiering.

Politikerne må i klartekst si hva Norge vil med Svalbard. Svekkes suvereniteten om kullproduksjonen opphører? Er det nok å opprettholde et subsidiert samfunn?

Kan Svalbard bli et senter for skipstrafikk over et isfritt Polhav, hvis Norge ikke er livskraftig til stede?

Er det nordområdesatsing å legge ned en strategisk viktig hjørnestensbedrift?

Kan andre land overta de kullreservene Store Norske nå forlater? Skal hvem som helst kunne ha kullgruver på Svalbard, unntatt Norge?

I løpet av ti år frem til 2010 leverte Store Norske en halv milliard kroner i overskudd til statskassen. Den høyteknologiske Svea-gruven ble regnet som verdens mest effektive.

Ifølge Svalbardtraktaten kan andre nasjoner overta kullfelt som ikke er i drift. Teoretisk sett kan både russiske og kinesiske selskap ta over kullreservene Norge nå forlater.

Begge land tenker strategisk, og solid tilstedeværelse er viktigere enn lønnsomme gruver.

Kina er allerede villig til å betale milliardsummer for en stor privat eiendom ved Longyearbyen.

Longyearbyen får sin energi fra et kullkraftverk. All gruvedrift vil uansett ikke kunne stanse brått, om man ikke kjøper kull fra russerne i nabobygda Barentsburg.

Flere ben å stå på

De drøyt 2000 fastboende i byen er vant med offentlig oppmerksomhet.

Regjering, Storting, FN-sjefen, verdenspressen og verdensledende forskere stikker ofte innom og lar seg fascinere.

Med slik støtte i ryggen er det ikke spørsmål om «byen» skal overleve, men hvordan.

Det er ikke spørsmål om Longyearbyen skal overleve, men hvordan.

Lokalsamfunnet har de siste 20 årene stått tre ben; Gruvedrift, turisme og utdanning/forskning. Gruve-benet vil bli svakere.

Både forskning og turisme kan øke aktiviteten og få viktigere roller i samfunnet. Et fjerde ben kan bli kultur; Festivaler, gallerier og konserter øker sterkt.

Store Norske har bygd opp en unik kompetanse innen arktisk teknologi og logistikk.

Universitetssenteret UNIS har eksistert i snart 25 år, og er klare for å utvide sitt studeitilbud fra dagens basis i naturfag til fag innen historie, samfunn, medisin og entreprenørskap. Gjerne kombinert med å utdanne verdens fremste ingeniører innen arktisk teknologi i samarbeid med kullselskapets eksperter.

Oljeindustrien trenger slike hvis de beveger sine plattformer ved iskanten.


Lese mer om Svalbard?

Professorene Ulfstein og Arlov:

Les også

Mens kullvirksomheten er i krise, er behovet for norsk nærvær på Svalbard større enn på lenge

Jan Arild Snoen:

Les også

«En blå regjering går altså i spissen for å krisefinansiere et selskap som ingen private aktører vil ta i»

Norge må også vurdere om vi skal fortsette å utvinne kull, mener Høyre etter at president Barack Obama varsler innstramninger i USA:

Les også

Håper Obama vinner over kullindustrien

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Politikk
  3. Kull
  4. Svalbard