Lyse utsikter og mørke skyer i mediebransjen | Knut Olav Åmås

  • Knut Olav Åmås

Den nye mediemeldingen fra kulturministeren er interessant, men har også svakheter.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norsk journalistikk må som alltid selvsagt primært finansiere seg selv, det er annonsørene og ikke minst brukerne som må betale (også NRK). All annen finansiering, fra stat og stiftelser, er et mindre supplement, for å sikre samfunnet og borgerne mer av den ressurskrevende journalistikken også i en intens overgangs- og omstillingsperiode.

Mediemangfoldsutvalget som jeg ledet, la for to år siden frem NOU-en «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne». Vi ønsket en mediepolitikk med høyere endringstakt og kom med en prioritert liten pakke med begrunnede reformer. Noen politikere har nok håpet at markedet skulle løse problemene i mellomtiden, men det har ikke skjedd.

Les hele saken med abonnement