Kommentar

Kulturfeltet bør ønske seg en ny statstråd | Sarah Sørheim

  • Sarah Sørheim
    Sarah Sørheim
    Kulturredaktør
Den neste kulturministeren, uavhengig av parti, bør gripe hammeren med begge hendene. Helleland har ikke imponert i rollen.

Kulturministeren trenger ikke kunne så mye om kultur. Men hun må ha en plan og evnen til å gjennomføre den. Linda Hofstad Helleland har ikke imponert i rollen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En utbredt misoppfatning blant kulturfolk, er at det kreves mye kunnskap om kulturfeltet for å bli en god kulturminister. Derfor sitter også kritikken løst hvis nye statsråder kommer i skade for å feiluttale navnet til en samtidskomponist, eller ikke husker hva som var deres siste kulturopplevelse.

Sannheten er at det å snakke stammespråket slett ikke er noen kvalifikasjon i seg selv. Det viktigste er at vedkommende er en dyktig politiker, som klarer å få gjennomslag for sine saker i regjeringskollegiet, og kan sloss for kulturfeltet når budsjettkronene skal fordeles.

Les også

– Helleland har sviktet som kulturminister

Kulturnæring og norske verdier

I likhet med sin forgjenger Thorhild Widvey, har Linda Hofstad Helleland fått kritikk for manglende erfaring med, og interesse for, kulturfeltet. Mens hun som statsråd har tatt et tøft og nødvendig oppgjør med ukulturen blant norske idrettstopper, har hun fremstått som famlende når det kommer til kulturbiten av porteføljen.

Når hun blir utfordret på å løfte frem sine fanesaker, er det stort sett samarbeidet mellom kultur og næring som blir nevnt. Ellers har hun virket mest opptatt av å skaffe seg et rom ved siden av Sylvi Listhaug som en forsvarer av norske verdier.

Likevel, det er urettferdig å dømme henne kun på bakgrunn av det hun sier. Det viktigste er det hun gjør.

Lite som står igjen etter Helleland

Widvey gjorde mye av kritikken mot seg til skamme gjennom å vise at hun hadde gjennomslag som statsråd. Blant annet klarte hun å lande vedtaket om momsfritak for digitale medier, en sak forgjengerne hennes mente var nærmest umulig.

Bortsett fra å bestille en ny kulturmelding, som uansett måtte komme nå, samt lanseringen av kulturnæringssatsningen Kreativt Norge, er det lite som står igjen etter Helleland. Under henne har kulturpolitikken i stor grad vært preget av å bli til fra sak til sak, uten et tydelig mål.

Handler om mer enn penger

Etter åtte år med en rødgrønn regjering som definerte kulturpolitikken mest gjennom kroner og øre, lå det en viss befrielse i å få et blått skifte i 2013. Evalueringene av Kulturløftet viste at det å bare pøse penger inn i feltet, slett ikke fungerte som noen garanti for å øke kvaliteten på kulturproduksjonen.

En god kulturpolitikk må handle om langt mer enn kroner og øre. Spørsmålet er om vi har politikere som evner å formulere den.

Kjedelig kulturdebatt i Arendal

I Arendal i forrige uke arrangerte Norsk kulturråd en bredt anlagt debatt om veien videre for norsk kulturpolitikk. I tillegg til statsråd Helleland var de fleste partiene representert, med hver sin mer eller mindre motiverte talsperson. Dessverre ble det en kjedelig og ufokusert debatt, der Helleland ikke benyttet anledningen til å lansere noen nye tiltak for en eventuell ny periode som kulturminister.

Det mest engasjerte bidraget kom fra Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, som i sin innledning siterte Berthold Brechts berømte ord om at kunsten ikke skal være et speil vi setter opp mot samfunnet, men en hammer vi bruker til å forme det med.

Den neste kulturministeren, uavhengig av parti, bør gripe hammeren med begge hendene. I Norge har vi en sterk og statsfinansiert kultursektor. La oss bruke den til noe.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Kulturdebatt
  3. Linda Hofstad Helleland
  4. Kulturpolitikk