Kommentar

Kulturfeltet bør ønske seg en ny statstråd | Sarah Sørheim

Kulturministeren trenger ikke kunne så mye om kultur. Men hun må ha en plan og evnen til å gjennomføre den. Linda Hofstad Helleland har ikke imponert i rollen.

Den neste kulturministeren, uavhengig av parti, bør gripe hammeren med begge hendene. Helleland har ikke imponert i rollen.
  • Sarah Sørheim
    Sarah Sørheim
    Kulturredaktør

En utbredt misoppfatning blant kulturfolk, er at det kreves mye kunnskap om kulturfeltet for å bli en god kulturminister. Derfor sitter også kritikken løst hvis nye statsråder kommer i skade for å feiluttale navnet til en samtidskomponist, eller ikke husker hva som var deres siste kulturopplevelse.

Sannheten er at det å snakke stammespråket slett ikke er noen kvalifikasjon i seg selv. Det viktigste er at vedkommende er en dyktig politiker, som klarer å få gjennomslag for sine saker i regjeringskollegiet, og kan sloss for kulturfeltet når budsjettkronene skal fordeles.

Les hele saken med abonnement