Kommentar

Inge D. Hanssen: Ubaydullah Hussain ville skape blest rundt Profetens Ummah

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Ubaydullah Hussain og Profetens Ummah skapte overskrifter i 2012. Her er han under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i september 2012 i forbindelse med protester mot videoen "Innosence of Muslims". Foto: Scanpix

Ubaydullah Hussain hevder han ikke uttalte seg på egne vegne.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Politiadvokat Anne Karoline Staff borrer og borrer, men får ikke klare svar fra vitneboksen i sal 250. Der sitter tiltalte Ubaydullah Hussain.

Hva han personlig mener, er det ikke lett å finne ut av. Oppsiktsvekkende uttalelser fra hans tid som leder og talsmann for organisasjonen Profetens Ummah tar han ikke direkte avstand fra, men sier at han uttalte seg på vegne av gruppen. Det var ikke nødvendigvis egne standpunkter han ga uttrykk for offentlig.

Ubaydullah Hussain er imidlertid helt klar på at han aldri har vært tilknyttet terrororganisasjonen IS.

Det er naturlig. Å si noe annet ville ha vært omtrent det samme som å erkjenne straffeskyld etter den alvorlige tiltalebeslutningen. Og det gjør han ikke.

  • Ubaydullah Hussain hadde en rekke norske IS-krigere på mobilen sin.

I Oslo tingrett har Ubaydullah Hussain klippet skjegget og droppet de tradisjonelle pakistanske klærne. Foto: Ane Hem

Ikke med i IS

Aktoratet mener å kunne føre bevis for at han var med i IS fra august 2013 og frem til pågripelsen 8. desember i fjor. I løpet av denne perioden omtalte han lederen for IS som «vår leder» og videre at «de troende strømmer til den islamske staten for å fullføre sin aller høyeste religiøse plikt, nemlig Jihad for Allahs skyld».

Hussain tar ikke avstand fra uttalelsene; han kan godt ha sagt noe slikt. Og legger til at han gjerne kunne ha formulert seg annerledes, men han ytret seg slik fordi det var hans oppgave å skape overskrifter og blest om Profetens Ummah.

Dette må allikevel ikke tolkes slik at han var med i IS. Han ble sjokkert da han fikk forkynt tiltalen om at han skal ha deltatt i IS i over to år.

Hussain i retten, foran aktoratet. Foto: Ane Hem

Egen mening?

Det er grunn til å spørre – og det kommer helt sikkert aktoratet til å gjøre i ukene som kommer – om han ikke har noen selvstendig mening. Det er ganske uforståelig at han kan opptre som talsmann for en så spesiell gruppering som Profetens Ummah uten å være enig i det han forfekter på vegne av gruppen.

Ifølge tiltalen skal Ubaydullah Hussain ha rekruttert to syriakrigere og lagt reisen til rette for fem andre.

Ingen rekruttering

Dette er feil, hevder han. Jovisst har han hjulpet noen av dem med små, praktiske ting, men det var etter at de allerede hadde bestemt seg for å dra til Syria. Dessuten skulle de reise ned for å drive hjelpearbeid for sivilbefolkningen. Ikke krige sammen med IS.

Hussain benekter også at han skal ha gitt økonomisk støtte til syriafarere. Riktignok betalte noen tusen kroner, men det var tilbakebetaling av gjeld.

- Har du oppfordret folk til å reise til Syria? spør aktor Staff.

- Nei, det har vært opp til hver enkelt, er svaret fra vitneboksen.

Nettopp dette vil mye av bevisførselen dreie seg om i de neste ukene her i sal 250.


Rettskommentator Inge D. Hanssen følger Hussain-saken i Oslo tingrett. Her kan du lese hans kommentarer:

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Rekruttering