– Færre vestlige kriger vil gi mindre terror

Vestens viktigste tiltak mot terroren, mener Stephen M. Walt, er å snakke mindre om den og å unngå meningsløse kriger i Midtøsten.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Harvard-professoren er blant de fremste innenfor den realpolitiske – eller realistiske – skolen i studiene av internasjonal politikk. Dens talsmenn er som regel allergiske mot humanitære intervensjoner, avsettelse av diktatorer med påfølgende forsøk på å bygge nye regimer og annen verdibasert utenrikspolitikk.

I grove trekk ser de verden som et anarkisk system der stater kjemper for egne interesser, basert på økonomiske og militære ressurser. Andre staters eller internasjonale organisasjoners forsøk på å endre systemet, vil føre mer galt enn godt med seg, mener realistene.

Les hele saken med abonnement