Helseskandalen som druknet i korona

  • Joacim Lund
Ved Haukeland sykehus er det blitt gjort alvorlige feil som har rammet pasientene hardt. Nå ligger saken på Helsetilsynets bord.

En kreftstudie går galt. Pasienter dør. Men hva har egentlig skjedd?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I et vanlig år ville nok kjempetabben på Haukeland sykehus blitt en større mediesak.

Kanskje ville saken dominert nyhetsbildet i ukevis. Kanskje ville Fredrik Solvang invitert helsetopper, pasienter og pårørende. Kanskje ville helseministeren lagt ansiktet i alvorlige folder på Dagsrevyen og forsikret om at hver stein skal snus for å finne ut hva som har skjedd, slik at det aldri vil skje igjen.

Les hele saken med abonnement