Bør vi betale over 1000 milliarder for veier kanskje ingen trenger i morgen? | Erling Dokk Holm

  • Erling Dokk Holm
    Erling Dokk Holm
Er det slik vi skal reise i fremtiden? Flyselskapet Airbus tester ut CityAirbus. Det ser ut som science fiction, men det skal gjennomføre sine første flyvninger neste år.

Samfunnsplanleggingen tar ofte ikke opp i seg de store teknologiske skiftene som utspiller seg. Nasjonal transportplan er et eksempel.

Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble vedtatt av Stortinget rett før sommeren. Imidlertid virker den allerede som et utdatert dokument. Jo da, den vier et helt kapittel til den store teknologiske revolusjonen som hjemsøker biler og busser, men artig nok så har disse enorme endringene ingen konsekvenser for veibygging og annen infrastrukturutvikling.

Nasjonal Transportplan 2018-2029, er beregnet å koster over 1000 milliarder norske kroner, og er heller ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Som det står skrevet på side 82: «Regjeringen vil starte opp over 140 nye prosjekter i planperioden. Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til om lag -179 mrd. Kr. Dette gjelder både prosjekter som avsluttes i perioden og de som avsluttes etter 2029.»

Les hele saken med abonnement