Tapte for Taliban på Twitter

Mens Taliban tvitret på vei til Norge, havnet utenriksminister Anniken Huitfeldt på defensiven.

Anniken Huitfeldt gjorde noe viktig. Men tok for lett på at det ville bli vanskelig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De beskrives som mørkemenn. Men de vet i alle fall hvordan de skal bruke Twitter. I motsetning til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Kontrasten er slående. For Taliban var det et stort øyeblikk å bli invitert til samtaler i et vestlig land. Hva slags inntrykk skulle verden få?

Les hele saken med abonnement