Kommentar

Vi er på vei inn i alderdommens tidsalder

Vi står foran mange år med mangel på arbeidskraft.

Helse- og omsorgssektoren vil trenge mye mer arbeidskraft fremover, skriver Kristin Clemet.
  • Kristin Clemet
    Kristin Clemet
    Leder i tankesmien Civita

Forrige søndag skrev Martin Sandbu om åtte kriser som nå er en kilde til uro hos mange.

Det er krig, pandemi, matmangel, stigende råvarepriser, energikrise og klimakrise. I tillegg kommer den økonomiske situasjonen, som også innebærer en krise for mange, fordi vi har fått inflasjon og økte renter.

Les hele saken med abonnement