Vi er på vei inn i alderdommens tidsalder

Helse- og omsorgssektoren vil trenge mye mer arbeidskraft fremover, skriver Kristin Clemet.

Vi står foran mange år med mangel på arbeidskraft.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Forrige søndag skrev Martin Sandbu om åtte kriser som nå er en kilde til uro hos mange.

Det er krig, pandemi, matmangel, stigende råvarepriser, energikrise og klimakrise. I tillegg kommer den økonomiske situasjonen, som også innebærer en krise for mange, fordi vi har fått inflasjon og økte renter.

Les hele saken med abonnement