Det er på tide å kaste en skiftenøkkel inn i ulikhetsmaskineriet

Opptakssystemet i Oslo-skolen reproduserer sosiale forskjeller.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi mennesker er forskjellige. Vi kan dyrke ulike interesser, leve forskjellige liv. Ulike og unike mennesker er bra. Ulikhet mellom mennesker er ikke bra. Det første hverken kan eller bør politikere bry seg med. Det andre er et politisk ansvar å gjøre noe med.

Iblant er politiske enkeltsaker de mest effektive til å løfte disse forskjellene på politikk og politikere. Et eksempel er opptakssystemet i Oslo-skolen. Det er en sak som mange mener mye om, som har bølget frem og tilbake lenge, og som gir utslag for mennesker hver dag. Det er ikke rart at vi bryr oss om det.

Les hele saken med abonnement