Klimaendringene vil påvirke formuen vår | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Alle vil merke det hvis klimapolitikken ikke lykkes. Norge vil merke det hvis den lykkes også.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De som er eldre enn 30 år husker den tiden klimadebatten handlet om utslipp, skader på miljøet og Norges ansvar for å slutte å forurense.

De som er yngre er vant til at dette bare utgjør halve debatten. De siste årene har ikke bare de fysiske klimaendringene vært tema. Nå er klimaendringenes effekt på vår nasjonalformue også blitt tema. Spørsmålet er om Norge tar unødvendig stor risiko når vi legger så mange egg i petroleumskurven. For hva skjer med Norges viktigste næring og inntektskilde hvis klimapolitikken faktisk lykkes?

Les hele saken med abonnement