Kommentar

Klimaendringene vil påvirke formuen vår | Trine Eilertsen

Alle vil merke det hvis klimapolitikken ikke lykkes. Norge vil merke det hvis den lykkes også.

Klimatoppmøtet i Katowice må lykkes. Norges formue vil påvirkes uansett.
  • Trine Eilertsen
    Trine Eilertsen
    Politisk redaktør

De som er eldre enn 30 år husker den tiden klimadebatten handlet om utslipp, skader på miljøet og Norges ansvar for å slutte å forurense.

De som er yngre er vant til at dette bare utgjør halve debatten. De siste årene har ikke bare de fysiske klimaendringene vært tema. Nå er klimaendringenes effekt på vår nasjonalformue også blitt tema. Spørsmålet er om Norge tar unødvendig stor risiko når vi legger så mange egg i petroleumskurven. For hva skjer med Norges viktigste næring og inntektskilde hvis klimapolitikken faktisk lykkes?

Les hele saken med abonnement