Kommentar

Frp mot Børge Brende

Det nikkes nok fornøyd i Moskva over Frps angrep på sin egen regjerings Russlandspolitikk.

Gjentatte ganger har Frps Christian Tybring-Gjedde gitt uttrykk for at den blåblå regjeringen har «bommet» med sin Russlandspolitikk, skriver Harald Stanghelle.
  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Det er ikke dagligdags at to regjeringspartier strides om den utenrikspolitiske virkeligheten. Enda sjeldnere er det med åpen uenighet om en av de viktigste bærebjelkene i vår politikk overfor omverdenen – Norges holdning overfor Russland.

Men nå går Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, ut med med klar kritikk av måten Børge Brende håndterer sanksjonspolitikken på. For Frp ønsker at Norge på egen hånd skal påta seg en aktiv pådriverrolle for å oppheve sanksjonene vår mektige nabo i øst er underlagt av vestlige land.

Les hele saken med abonnement