Kommentar

Svein Ludvigsen var Kongens representant i Troms. Nå kan han ende på Ullersmo. | Inge D. Hanssen

I nyere tid har neppe noen embetsmann fått så alvorlige anklager rettet mot seg.

Tirsdag starter rettssaken mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Som Kongens og regjeringens representant var det fylkesmann Ludvigsens oppgave å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer ble fulgt opp.

Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gavn og beste for fylket, som det heter i instruksen for fylkesmenn fra 1981.

Les hele saken med abonnement