En ytterst dårlig idé | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Oslo fortettes raskt, også rundt 112 år gamle Rodeløkkens kolonihager (bildet). Det gjør gjenbygging av Oslos grønne fellesområder til en stadig dårligere idé.

Erling Røed Larsens forslag om å rive Oslos kolonihager for å bygge boliger er forbløffende svakt begrunnet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En saksopplysning først: Jeg har en kolonihagehytte, og sorterer dermed inn under den kategorien forskningssjef Erling Røed Larsen ved Oslo Met ga merkelappen «de privilegerte få» i gårsdagens Aftenposten. Det betyr at jeg har en viss innsikt i hva kolonihager er og hvilken funksjon de har.

Nok til å se at Larsens rivningsiver bygger på misforståelser, i alle fall.

Les hele saken med abonnement