Kommentar

En ytterst dårlig idé | Joacim Lund

  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    Kommentator
Oslo fortettes raskt, også rundt 112 år gamle Rodeløkkens kolonihager (bildet). Det gjør gjenbygging av Oslos grønne fellesområder til en stadig dårligere idé.

Erling Røed Larsens forslag om å rive Oslos kolonihager for å bygge boliger er forbløffende svakt begrunnet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En saksopplysning først: Jeg har en kolonihagehytte, og sorterer dermed inn under den kategorien forskningssjef Erling Røed Larsen ved Oslo Met ga merkelappen «de privilegerte få» i gårsdagens Aftenposten. Det betyr at jeg har en viss innsikt i hva kolonihager er og hvilken funksjon de har.

Nok til å se at Larsens rivningsiver bygger på misforståelser, i alle fall.

Snubler i tilløpet

Allerede i innledningen baller det seg til, når han hevder at kolonihagene «representerer velferd kun for noen privilegerte få».

For det første er kolonihagene regulert som parker og friluftsarealer, og blir flittig brukt til nettopp det av barnehager, skoleklasser, skiskoler, hunderedningstjenesterforeninger, treningsgrupper, hagelag, naboer og tilreisende til lekeplasser, frukttrær, prydhager, markeder og kaféer. Kolonihagene er grønne fellesområder som gir kommunen leieinntekter og vedlikeholdes for leietakers regning.

For det andre kan hvem som helst av byens innbyggere få seg en parsell, med eller uten hytte på, det er bare å sette seg på venteliste. Når det blir din tur, kan du kjøpe deg inn til regulerte, lave priser, nettopp for at kolonihagene ikke skal bli velferd for noen privilegerte få.

Kolonihagene er for alle – i motsetning til boligene Larsen vil bygge der. De vil gå til de som betaler mest, og bli velferd for dem og ingen andre.

Med mer enn 100 år gamle hytter har kolonihagene også en kulturhistorisk verdi. Her er en hytte i Etterstad hagekoloni.

Verdifulle tomter

Larsen har et mye bedre poeng når han slår fast at tomteprisene sentralt i Oslo er høye fordi mange ønsker å bo sentralt i Oslo. Da kan det virke fornuftig å prioritere hardere og heller bruke arealene kommunen leier ut til kolonihagene til å bygge boliger høyt og tett.

Larsens skildring er som hentet fra en Dickens-roman:

«Nå hamrer småbarnsforeldre med slitne hender på byporten, og skal vi slippe dem inn, må det fristilles sentrale, byggeklare tomter. Kolonihagene kan være et sted å starte, for ikke å si et sted å slutte.»

Det er en logisk kortslutning. For hva slags by vil vi egentlig bo i?

Byen er allerede blitt fortettet, og vil bli ytterligere fortettet. Da blir byens grønne lunger enda viktigere. Ideen om å bygge igjen byens parker og fellesarealer for å fortette enda mer er dårlig, og blir stadig dårligere.

Riv slottet!

Følger en Larsens logikk, vil det være en god idé å rive slottet og bygge blokker i parken. Botanisk hage bør også fortettes. Akershus festning er gammel, umoderne, totalt unyttig og opptar verdifullt tomteareal. Riv skiten. Har du sett hvor stort og verdifullt tomteareal Vigelandsparken opptar? Og er det ikke hjerterått å tviholde på markagrensen når slitne hender hamrer på byporten?

Oslos kolonihager opptar til sammen 447 mål, inkludert parsellhagene der folk ikke har hytter, men bare en liten jordlapp å dyrke mat på. Det utgjør mindre enn én promille av Oslo kommunes samlede areal, inkludert Marka. Det er med andre ord ikke all verden å vinne på å rive kolonihagene, særlig ikke når en tar med i betraktningen hva en mister.

Det er nok grunnen til at det er forsvinnende liten politisk vilje til å lytte til Larsen.

Oslos ordfører Rolf Stranger (H) på besøk da Sogn havekoloni fylte 50 år i 1959.

Politisk ring om kolonihagene

I Oslo-politikken vil Larsen neppe finne noen resonnans.

Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og SV har alle programfestet at de vil bevare kolonihagene, parsellhagene og skolehagene. Arbeiderpartiet vil sågar ha flere. Høyre og KrF og Fremskrittspartiet har programfestet at de vil bevare og verne byens parker og grøntområder mot utbygging. Senterpartiet vil ha full stopp i nedbygging av grøntarealer og matjord i byen.

De fleste ser med andre ord ut til å kunne enes om at kolonihagene i betydelig grad bidrar til å gjøre Oslo til en by det ikke bare er dyrt å bo i, men verdt å bo i.

Rettelse: Teksten er endret etter innspill fra Oslo FrP. I den opprinnelige versjonen sto det at Larsen ville kunne finne en viss resonnans i FrP. Det er galt, Oslo FrP har programfestet omtrent samme ordlyd som Høyre og Krf, at partiet vil «bevare parker, åpne plasser og grønne lunger».

Les også

Hva med å gjøre kolonihagene om til boligtomter? | Erling Røed Larsen

Les mer om

  1. Kommentar Joacim Lund
  2. Byutvikling
  3. Kolonihage
  4. Utbygging
  5. Eiendom