Kommentar

Hvis politiet fikk styre Norge

  • Inger Anne Olsen
I 2006 var det tverrpolitisk enighet om at loven som forbød tigging var en skam, så forbudet ble opphevet. Men skammen stakk ikke så dypt, skriver Inger Anne Olsen.

Dersom politiet bestemte her i landet, kunne det blitt forbudt å stå stille med utstrakt hånd.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Forbud mot tigging, forbud mot å overnatte på offentlig sted og doble straffer for lommetyveri. Det er ikke Fremskrittspartiets valgprogram, men Norge slik det kunne vært dersom politiet fikk bestemme. Om oslopolitet fikk sin vilje, ville alle politifolk i tillegg ha skytevåpen i beltet.

Inger Anne Olsen, kommentator

Kastes ut av Norge

Sist sommer gikk Politidirektoratet inn for å kriminalisere tigging. Politiets arbeid ville kanskje vært lettere dersom de kunne kastet utenlandske tiggere ut av landet. Eller som Politidirektoratet selv har formulert det: et tiggerforbud ville "redusere tilstrømningen av tiggere og gjøre det lettere å utvise folk etter utlendingsloven".

Men lover og regler er ikke laget for å gjøre det lett for politiet. Det er nesten tvert om — politiet er laget for å overholde de lovene og reglene vi faktisk har. Alle er tjent med at politiet har gode arbeidsforhold, men det er en helt annen sak.

I 2006 var det tverrpolitisk enighet om at loven som forbød tigging var en skam, så forbudet ble opphevet. Men skammen stakk ikke så dypt. Det skulle ikke mer enn et par år og et ukjent antall tilreisende tiggere til før et forbud plutselig ble helt greit igjen. Ikke bare for politiet, men for politikere fra ymse partier.

Løpe etter lommetyver

Politiet har i mange år vært instruert om å ikke løpe etter slitne narkomane. Men hvis et tiggeforbud igjen ble innført, måtte de begynne å løpe etter lommetyver. En ny lov måtte håndheves. Er det det vi vil politiet skal bruke ressursene på? Og hvordan kan en slik lov overhodet kunne håndheves? Hvor mye skal da til for å bli kastet ut av Norge? Holder det å stå stille med utstrakt hånd? Eller må man bruke hjelpemidler som kopp eller lue for å bli kastet ut av dette landet?

Romfolks rettssikkerhet

Nylig har politiet også forsøkt å få doblet straffenivået for lommetyveri. Forsøket lyktes ikke. Lommetyvene i saken som ble brukt som prøveklut var fra Romania. Ville politiet forsøkt seg på samme måte hvis lommetyvene var norske? I vinter fikk oslopolitiet påpakning fra Spesialenheten for politisaker fordi politiet hadde behandlet romfolk som gruppe, og ikke som individer.

Det Spesialenheten egentlig sier, er at romfolk ikke har samme rettssikkerhet som andre.

Ofte viser politiet til menneskehandel når det er snakk om tigging. Også fra Politidirektoratet har vi fått høre at et forbud mot tigging kunne forhindre at folk blir utsatt for menneskehandel og utnyttet til tigging.

Men ofre for menneskehandel hjelpes best av de lovene som er vedtatt til det bruk.

Kan ikke forby mennesker

Justisminister Grete Faremo har avvist forsøkene på igjen å kriminalisere tigging. Det fortjener hun ros for. Men blir det regjeringsskifte til høsten, kan det likevel bli forbud.

Sist det var forbudt å tigge fantes det også tiggere langs Karl Johan. Men de var færre, og de aller fleste var norske nordmenn fra Norge. Holdt de en lav profil, fikk de som regel være i fred for politiet. Idag møter vi tiggere overalt.Tigging er et problem - først og fremst for den som tigger. Men i den form det foregår i mange norske byer, er det også et problem for almenheten. Tiggere som bor på gaten medfører søppel. Lommetyver som blander seg med tiggere betyr utrygghet for folk flest.

Et tiggeforbud høres besnærende enkelt ut, så enkelt at det er for godt til å være sant. Man kan ikke forby mennesker. Men man kan øke innsatsen mot tyverier og mot tvang.

Godt politi, dårlig vane

Norsk politifolk er sannsynligvis blant de beste som finnes. De har en vanskelig jobb, men fremstår stort sett som åpne, tålmodige, rettferdige og ubestikkelige. Men det er ikke sikkert de oppfattes slik av alle. Og skal vi tro Spesialenheten, er de ikke alltid slik overfor romfolk.

Det er et problem politiet bør ta på alvor.

Les mer om

  1. Kultur