Ingen systemer for skolevalg er perfekte. Men karakterbasert opptak er best.

  • Kristin Clemet
    Leder, tankesmien Civita
Karakterbasert opptak er lett å forstå, mens andre inntaksmodeller ofte er veldig komplekse, skriver Kristin Clemet.

Karakterer, kvoter, lotteri eller bosted? Et karakterbasert system er det som forbereder elevene best på det de har i vente.

De som begynner på skolen i Norge, har rett til å gå på nærskolen. Det står i loven.

Kommunene, som har ansvaret for grunnskolen, kan gjerne innføre andre prinsipper i tillegg, men de kan ikke frata elevene denne retten. Kommunene kan for eksempel la elevene få søke seg til andre skoler, og det kan det være gode grunner til at noen gjør.

Les hele saken med abonnement