Sinnaborgere og det selvinnlysende fornuftige | Frank Rossavik

Så lenge ikke populistene får for mye makt, kan populismen få positive konsekvenser.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Populistiske partier, heter det i Pax Leksikon fra 1980, er forankret i «det jamne folks» interesser og virkelighetsoppfatninger. Forankringen «kan være av mystisk, besvergende eller selvinnlysende fornuftig art». Det handler om motstandsbevegelser rettet for eksempel «mot adel, presteskap eller jordeiere i byen».

Artikkelforfatterne Ottar Brox og Andreas Hompland, begge fortsatt aktive, trakk for 37 år siden frem eksempler som i dag kanskje er mindre kjente – som Ujamaa-sosialismen i Tanzania – men også det kjente norske populistpartiet Venstre, hvis raske fremmarsj på slutten av 1800-tallet «hadde sterk sammenheng med evnen til å uttrykke skepsisen mot byborgerskapet og den kondisjonerte overklassen».

Les hele saken med abonnement