Kommentar

Vil jury være en fordel for Jensen?

Det kan være gode grunner for at Eirik Jensen ønsker at en jury avgjør skyldspørsmålet i ankesaken.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator

Juryordningen legges død fra 1. januar neste år, har Regjeringen bestemt.

Det er gledelig. I denne saken må byråkratiet og politikerne ha jobbet på høygir.

Les hele saken med abonnement