Kommentar

Spagaten mellom ytringsfrihet og personvern smerter. Og det skal den gjøre. | Ingeborg Senneset

 • Ingeborg Senneset
  Journalist

Mediene har ikke lenger publisistisk monopol. Vi er alle mediekanaler, og plattformene endrer seg konstant. Har vi et problem? Handler det i så fall om behov for regler eller holdninger? ILLUSTRASJONSFOTO: Petrychenko Anton / Shutterstock / NTB scanpix

Åpenhetsutvalget tråkker akkurat nå opp grensene for hva du kan filme, ta bilde av og dele fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Sunniva har siste skoledag, tante vil skryte på Facebook. Geir venter på legevakten, han vil klage på Twitter. Kine har morgenvakt i barnehagen, hun vil dele et koselig bilde på Instagram. Anders sitter på barnevernsinstitusjonen, han vil tekste med en kompis.

Hvis du måtte velge, hva er viktigst for deg? Retten til å uttrykke deg? Eller retten til å slippe å bli tatt bilde av eller frykte å bli postet?

Grensen mellom ytringsfrihet og personvern er krevende. Og noen tråkker den opp for deg og dine, akkurat nå.

Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg kalt Åpenhetsutvalget.

Det skal utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming og reportasjer, og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

De skal komme med råd og veiledning innenfor gjeldende rett. Det faller altså utenfor utvalgets mandat å foreslå lovendringer, men de skal komme med konkrete forslag til nye retningslinjer — for deg og meg.

Pose og sekk: frihet og vern

Vi som bruker tjenestene vil gjerne ha i pose og sekk: frihet og vern. Problemet er bare at vernet innskrenker friheten, og friheten utfordrer vernet.

Ja, lik og del er mer uforutsigbart enn et virus i spredning, og kan ha mer makt enn en politisk plattform. Men formidlingsbehovet er galopperende, og mer bildebåren enn noensinne. Så i hvilken grad skal det reguleres? Hvem skal fatte avgjørelsene, etter at Åpenhetsutvalget har sendt ut sine retningslinjer? Og hvem skal håndheve brudd?

Et sykehus, en barnehage eller en skole kan ha interesse av ikke å slippe ut ting som «skader omdømmet». Samtidig skal de beskytte pasienter, barn og elever. Når vet vi hvem eller hva de verner?

Spagaten mellom daglig drift, ytringsfrihet og personvern gjør vondt, og det skal det gjøre. Er avveiingen lett, er det enten en uviktig sak eller lite gjennomtenkte problemstillinger. Man kan i siste tilfelle bare håpe alarmklokkene kimer høyt og skingrende.

Retningslinjer er sølv, holdninger er gull

Det er helt riktig mye som kun hører hjemme i private dagbøker, personlige album eller i samtaler med profesjonelle.

Samtidig er bilde- og stemmestrømmen en drivkraft for å stille spørsmål, sette søkelys hvor ingen andre sikter, og utfordre det etablerte. Hvor mye kan vi innskrenke strømmen før lyset går?

Mediene har ikke lenger publisistisk monopol. Vi er alle mediekanaler. Plattformene endrer seg konstant. Har vi et problem? Hvor stort er problemet? Handler det om behov for regler eller holdninger?

Informasjon, kunnskap og debatt er en dugnad. Med respekt kan alle bidra med sitt, fra sitt ståsted. Så lenge lovreguleringer, som taushetsplikt, og etiske retningslinjer, som Vær varsom-plakaten, men kanskje mest av alt, vanlig folkeskikk, benyttes. Retningslinjer er sølv, holdninger er gull.

Tre spørsmål til Åpenhetsutvalget

På sykepleiehøgskolen lærte vi at informasjon gitt ikke er det samme som informasjon fått. Retningslinjene må fungere godt for både tanten til Sunniva og Geir på legevakten, for Kine i barnehagen og Anders på institusjonen.

Neppe mange andre enn Kardemommeloven er kort og konkret nok til dét, men retningslinjene vil gå fra sølv til støv dersom de er for kompliserte, for lange eller for mange.

Tre spørsmål må dessuten besvares:

1. Plattformuavhengighet.

Delesamfunnet er splittet, undergruppene flytende. Snapchat varer noen sekunder, en skjermdump en evighet. Kan Åpenhetsutvalget utforme like kjøreregler for vidt ulike fartøy?

2. Teknologiuavhengighet.

Digital utvikling løper raskere enn retningslinjer trykkes. Hvordan vil utvalget sørge for å være relevante når det neste, og det neste, slippes i nettbutikkene?

3. Varslingsproblematikk.

Utvalget skal ifølge mandatet ikke vurdere spørsmål knyttet til varsling om kritikkverdige forhold. Men kan disse ytringene siles på forhånd?

Tips, kritikk og tilbakemeldinger:

Twitter: @Ingeborgborg

Facebook: IngeborgSenneset

Snapchat: ingeborgsenn

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Personvern
 2. Ytringsfrihet
 3. Åpenhet
 4. Barne- og likestillingsdepartementet
 5. Kunnskapsdepartementet
 6. Helse- og omsorgsdepartementet
 7. Ingeborg Senneset

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Twitterkonto la ut samme meldinger som Trump – ble utestengt etter tre dager

 2. DEBATT

  Unyansert om menneskerettigheter

 3. NORGE

  Her er 8 spørsmål og svar om det nye gigantprosjektet som skal digitalisere pasientjournalen din og skape bedre flyt i Helse-Norge.

 4. MENINGER

  Helsesista, helsepersonelloven gjelder også for deg!

 5. KOMMENTAR

  Vi må ikke tro at EOS-utvalget kommer til å gi oss åpne svar i Frode Berg-saken

 6. A-MAGASINET

  Obs! Ikke les denne saken dersom avokado og økologiske bomullsposer får deg til å føle deg som et bedre menneske