Stortingsaktivismen gir hverken bedre beslutninger eller bedre debatt | Kristin Clemet

Det er vanskelig å se for seg at de minste partiene vil greie å motstå fristelsen til å være med på anmodningsvedtak når de er i opposisjon. Men av de såkalte styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, burde vi kunne forvente mer, skriver Kristin Clemet.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Det siste året har vært helt usedvanlig fattig på tradisjonell politisk debatt», skrev Einar Lie i Aftenposten forrige søndag.

Han mente at velgerne og offentligheten det siste året i liten grad er blitt stilt overfor «viktige, gjennomtenkte saker knyttet til hvordan samfunnet skal utformes».

Les hele saken med abonnement