Kommentar

Farvel, anonymitet

 • Erik Tornes
  Debattredaktør

afp000617919-TjAbFJgM_B.jpg Foto: Gaj Rudolf/FOTOLIA/NTB Scanpix

Fra onsdag ber vi debattantene på Aftenposten.no undertegne sine innlegg med fullt navn.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En asylsøker fra Sør-Sudan dreper tre personer på en buss dagen før han skal sendes ut av Norge. For oss som jobber med nettdebatt, ringer alarmklokkene høyt: Er det mulig med gode nettdebatter om dette? Hvilke redaksjonelle grep kan bidra til konstruktive ordskifter i saker der de etiske fallgruvene er mange og avsporingsmulighetene utallige?

Fullt navn hjelper – litt

En enkeltfaktor løser ikke alt. Fremdeles er det slik at moderering og redaksjonell oppfølging er det viktigste for å sikre best mulig nettdebatter. Men alt tyder på at også krav om at debattantene skriver under fullt navn bidrar noe. Derfor krever vi nå at alle nettdebattanter bruker fullt navn på Aftenposten.no. Innlegg uten fullt navn vil bli slettet umiddelbart, uavhengig av innhold.

Dette er ikke en vidunderkur, men forhåpentlig et grep, blant flere, som vil gjøre nettdebattene våre litt viktigere, litt morsommere og litt mer relevante for flere.

Har gitt mangfold

Det er to hovedgrunner til at man har kunnet diskutere anonymt på Aftenposten.no frem til nå.

1. Det finnes tilfeller der anonymitet er viktig for at debattene skal være konkrete og reelle. Det kan være debatter om psykiske lidelser eller sykdom, kontroversielle forhold på arbeidsplassen eller også andre temaer. Også i tiden fremover kommer det til å være behov for å kunne skrive anonymt fra tid til annen, slik vi også har åpning for i papiravisen. I slike tilfeller ber vi debattantene om å ta kontakt med oss på debatt@aftenposten.no, slik at vi i debattredaksjonen kan vurdere å publisere innleggene anonymt.

2. Anonymitet har bidratt til et mangfold av stemmer og debatter der man ikke har trengt å ta hensyn til navn, tittel eller bosted for å kunne mene noe. Noen vil mene at anonyme debatter av den grunn er friere og ærligere. Men det som var et mangfold er nå blitt en trussel om det motsatte: Mange av dem som påberoper seg anonymitet er de som bruker de hardeste ordene mot sine meningsmotstandere. På den måten støter de mange andre bort fra nettdebattene. Kvinner forsvinner, ungdom forsvinner, ekspertene tar seg ikke tid og innvandrerne deltar aldri. Dette ranet av andres ytringsrom ønsker vi å gjøre noe med. Vi trenger flere stemmer for at debattene skal bli riktig gode.

Mye unyansert kritikk

Mye er skjedd siden jeg i august 2008 skrev et forsvar for anonym debatt. Jeg mente den gang, som nå, at mye av kritikken mot nettdebatten er unyansert og fremføres av dem som sjelden eller aldri selv deltar i nettdebatter.

Men en viktig endring har vi sett: I løpet av de siste fem årene er de aller fleste blitt vant til å bruke fullt navn på nettet. Det skyldes først og fremst Facebook og Twitter, men også norske nettsteder som Verdidebatt og nå sist NRK Ytring har gjort at stadig flere er vant til å mene under fullt navn. Enorme Huffington Post har også derfor i disse dager stanset muligheten til å opprette anonyme debattkontoer. Trenden går i retning av fullt navn.

Må bidra til noe

Vi ønsker at nettdebattene våre skal ha en funksjon. Som de andre debattflatene våre bør de kunne føre til noe, bety noe – kort sagt ha gjennomslagskraft. Vi er ikke helt der ennå. En undersøkelse fra 2012 viser at anonyme nettkommentarer har mindre påvirkningskraft enn innlegg som er skrevet under fullt navn. Med andre ord: Hvis du vil påvirke, skriv under fullt navn!

Og det er flere gode grunner til å kreve fullt navn i nettdebattene:

Anonymitet bør være forbeholdt temaer som virkelig krever anonymitet.

• Folk skjerper seg når de skriver under fullt navn. Argumentene klistres til den du er – da tenker man seg om en ekstra gang før man avslutter setningene. Det gir skarpere og mer gjennomtenkte argumenter, dessuten ofte en mer respektfull tone debattantene imellom.

• Dårlige og unødvendig harde nettdebatter er en trussel mot journalistikken. Bare de siste ukene har jeg selv hørt og lest om flere personer som ikke tar kontakt med aviser fordi de frykter for reaksjonene i kommentarfeltene hvis de selv blir omtalt.

• Anonymitet bør være forbeholdt temaer som virkelig krever anonymitet. På Aftenpostens papirdebattsider trykker vi bare unntaksvis anonyme innlegg, og vi krever gode grunner for at man ikke skal skrive under fullt navn. Det siste året husker jeg blant annet kronikken fra en småbarnsmor med dårlig økonomi. Hun skrev om hvordan det er å være fattig i et oljerikt Norge i 2013, for eksempel hvor leit det er når man gruer seg til bursdagsinvitasjoner fordi hun ikke har råd til å kjøpe gave. Av hensyn til barnet valgte vi å trykke hennes kronikk anonymt.

• I våre nettdebatter er det dem som mener det er farlig å diskutere integrering under fullt navn. Men nettopp dette gjøres i papiraviser nesten hver eneste dag. Påstanden om at man "må" skrive anonymt kan bidra til å overdrive problemene.

• En del kvier seg for å delta i anonyme nettdebatter – de vil vite hvem de diskuterer med. Det at vi nå kutter den anonyme debatten vil forhåpentlig føre til at enda flere bidrar med sin kunnskap og engasjement i våre nettdebatter.

Velkommen til en litt bedre debatt!

Twitter.com/ErikTornes

PS! Akkurat denne tråden vil være åpen for anonym debatt.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Er samfunnsdebatten kun for den sosiale eliten?

 2. KOMMENTAR

  Hva tenkte Aftenposten da vi publiserte Nina Karin Monsens innlegg? Og bør vi sparke Espen Ottosen som spaltist?

 3. DEBATT

  Resett-debattantene er frittenkende på en langt mer saklig måte enn det Rossavik gir inntrykk av

 4. KOMMENTAR

  Enkelte trenger åpenbart ikke ytringsfrihet, de trenger hjelp

 5. KOMMENTAR

  Vi trenger færre overspente debatter om innvandring, integrering og islam

 6. DEBATT

  Tendensiøst fra Øystein Stene om #stilleforopptak