Kommentar

Mennesker trenger milliarder | Kristin Clemet

Vi må ha noe å leve for. Men vi må også ha noe å leve av. Vi lever litt farlig, hvis vi vil opprettholde velstanden og velferden vår.

Fordi inntektene fra petroleumssektoren har vært unormalt høye, har vi ikke behøvd å interessere oss så mye for at også vilkårene for mer normal verdiskaping må være gode, skriver Kristin Clemet.
  • Kristin Clemet
    Leder i tankesmien Civita

Vi er blitt avhengig av en sektor som gradvis vil få mindre betydning, og som det er veldig vanskelig å erstatte. Verdiskapingen pr. sysselsatt i petroleumssektoren er syv ganger så høy som den er i næringslivet sett under ett. Det er ingen annen næring som når olje- og gassnæringen til knærne når det gjelder å skape økonomiske verdier.

I tillegg er det mye som tyder på at Norge har større problemer enn våre naboland med å skape nye store vekstbedrifter, blant annet det enkelte kaller «enhjørninger». En enhjørning er et fabeldyr, men det har også blitt betegnelsen på et nytt privateid oppstartsselskap som blir verdsatt til over én milliard dollar. Sverige og Danmark har skapt flere slike, men de er mangelvare i Norge. Vi har mange gründere, og vi har både ideer og kapital, men vi får ikke bedriftene til å vokse på den samme måten i Norge.

Les hele saken med abonnement