Kommentar

Når glir en beroligende klem over i et kvelertak? | Joacim Lund

Norge må forsvares mot digitale angrep utenfra. Men det er ikke gitt at massiv overvåking av nordmenn er løsningen.

Det er forståelig at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ønsker bedre vilkår for Etterretningstjenesten. Men han tar ikke i tilstrekkelig grad inn over seg hvilke kostnader som følger med, mener Joacim Lund.
  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    Kommentator

Norge er sårbart. Fremmede makter hacker løs på forsvars- og beredskapssektoren, statsforvaltningen, næringsliv, forskning og kritisk infrastruktur. Det spioneres, påvirkes og saboteres. Bare les PSTs rykende ferske trusselvurdering for 2019.

Utviklingen går raskere andre steder enn i det norske forsvaret. Angrepene blir stadig mer sofistikerte. Personopplysninger, forsvarshemmeligheter, næringslivsstrategier – alt er i spill. Dessuten risikerer Norge nå å bli det svake leddet i det vestlige etterretningssamarbeidet, som Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI, skrev i en kronikk i DN.

Les hele saken med abonnement