Når glir en beroligende klem over i et kvelertak? | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Det er forståelig at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ønsker bedre vilkår for Etterretningstjenesten. Men han tar ikke i tilstrekkelig grad inn over seg hvilke kostnader som følger med, mener Joacim Lund.

Norge må forsvares mot digitale angrep utenfra. Men det er ikke gitt at massiv overvåking av nordmenn er løsningen.

Norge er sårbart. Fremmede makter hacker løs på forsvars- og beredskapssektoren, statsforvaltningen, næringsliv, forskning og kritisk infrastruktur. Det spioneres, påvirkes og saboteres. Bare les PSTs rykende ferske trusselvurdering for 2019.

Utviklingen går raskere andre steder enn i det norske forsvaret. Angrepene blir stadig mer sofistikerte. Personopplysninger, forsvarshemmeligheter, næringslivsstrategier – alt er i spill. Dessuten risikerer Norge nå å bli det svake leddet i det vestlige etterretningssamarbeidet, som Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i NUPI, skrev i en kronikk i DN.

Les hele saken med abonnement