Kommentar

Slik vil Høyre bli kvitt eiendomsskatten | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Kutt i bydelene, ny pensjonsordning og utsettelse av noen store prosjekter får Høyres budsjett til å gå i pluss, skriver Aftenpostens Oslo-kommentator Andreas Slettholm.

Høyre er bekymret for pensjonsutgiftene i Oslo. Det store spørsmålet er hvorfor de ikke gjorde noe med saken mens de styrte selv.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Høyre i Oslo har lagt frem sitt alternative budsjett i sitt første hele år som opposisjonsparti. Poenget med et slikt dokument er å skille seg tydelig fra byrådet.

Og på flere felter gjør de også det: De vil bruke mer penger på skole og rusomsorg. De sparer inn penger på å konkurranseutsette sykehjem, bygge færre barnehageplasser i kommunal regi, kutte i et par etater og utsette et digitaliseringsprosjekt i Oslo kommune.

Det er klare tendenser til kamp mot byråkratveksten under Raymond Johansens regime. Dessuten har de funnet rom til både skøytehall på Valle Hovin og skytebane på Åsland, begge klassikere i Oslos politiske debatt.

Høyre mangler penger

Høyres hovedutfordring i budsjettet er at de har færre penger å bruke enn byrådet. Eiendomsskatten skal som kjent bort, og Høyre må dermed spare inn 450 millioner.

Noen av disse pengene dekkes inn gjennom tydelige, politiske prioriteringer. Høyre kutter gratis kjernetid i aktivitetsskolen for alle barn i utvalgte østkantbydeler. De viser seg mer bilvennlige enn byrådet ved å senke parkeringsavgiften i sentrumsnære områder, noe som paradoksalt nok vil øke inntektene fordi flere da bruker parkeringsplassene.

Hoveddelen av innsparingen kommer imidlertid ved å kutte i overføringene til bydelene. Særlig helsebudsjettene til bydelene blir slanket, noe som neppe vil falle i god jord for dem som allerede opplever hjemmesykepleien som underfinansiert. Men aller mest kontroversielt er forslaget om å avvikle kommunens tjenestepensjon og erstatte den med en innskuddsordning.

Umulig å gjennomføre

Dette budsjettpunktet fra Høyre er useriøst i den forstand at det er umulig å gjøre en så drastisk omlegging allerede til neste år. Det må først og fremst forstås som en måte å plage byrådet med en stor, økonomisk utfordring for fremtiden. På lang sikt er det milliarder å spare på en mindre generøs pensjonsordning, og også byrådsleder Raymond Johansen har hilst velkommen «store og nødvendige diskusjoner om endringer i pensjon».

Underliggende er at et uendret pensjonssystem vil spise av velferdstilbudet til befolkningen etter hvert som pensjonistene blir flere og lever lengre. Samtidig vet Arbeiderpartiet bedre enn noen andre hvor krevende det er å gjennomføre en slik endring. Som statsminister måtte Jens Stoltenberg gi tapt i sitt forsøk på å innskrenke pensjonen til offentlig ansatte under arbeidet med pensjonsreformen.

 • Opptatt av Oslo-politikk? Nå kranger byrådet og Bærum igjen om E18

Høyre orket ikke i byråd

Fagforeningene er selvsagt ikke særlig fornøyde med mulige pensjonskutt. Men det er symptomatisk at det kraftigste initiativet for å gjøre noe med Oslos pensjonsordning kommer i et uforpliktende opposisjonsbudsjett. Høyre mumlet litt om dette da de styrte byen. De varslet også en byrådssak om pensjon som aldri ble aldri noe av.

Når ikke engang Høyre orker å ta denne kampen mens de sitter i byråd, er det tvilsomt om Raymond Johansens «store og nødvendige diskusjoner» vil føre noe sted i denne fireårsperioden. For de som blir ansatt i Oslo kommune de neste årene er denne handlingslammelsen positiv. For resten av oss kan resultatet bli mer skatt - eller dårligere velferdstilbud.

Kan lett beskyldes for å være usosiale

Det er åpenbart at Høyre har valgt seg skole som det området der de planlegger å slå Arbeiderpartiet. All den tid det nok blir et hovedtema i stortingsvalgkampen, er ikke det så dumt. At Høyre nå setter av penger til en ekstra skoletime passer også godt med partiets generelle skoleideologi.

I det hele tatt har Høyres budsjett har en relativt tydelig høyreprofil. Venstresiden vil kunne kalle det «usosialt». Men kuttene totalt sett er ikke veldig dramatiske. Selv Høyres «innsparingsbudsjett» for bydelene sikrer en vekst i rammen på nesten fire prosent sammenlignet med i år.

Høyre klarer fint å demonstrere at det fortsatt er mulig å styre byen på en fornuftig måte uten eiendomsskatt. Spørsmålet er om de har nok av velgerne med seg på å kutte i gratis aktivitetsskole, ansattes pensjon, hjemmetjenester og barnehageplasser.


Les mer om

 1. Sykehjem
 2. Eiendomsskatt
 3. Raymond Johansen
 4. Pensjon

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Oslo Høyre: Oslo uforberedt på å takle den økonomiske krisen etter korona-epidemien.

 2. KOMMENTAR

  Budsjettet er ansvarlig nok til at det ikke kan kalles et valgkampbudsjett

 3. OSLOBY

  Byrådet utsetter viktige valgløfter

 4. OSLOBY

  Oslo-budsjettet: Byrådet gir gratis aktivitetsskole til alle 1.-klassinger

 5. OSLOBY

  «Tømmer kontoen» for å unngå budsjettkutt som svir

 6. KOMMENTAR

  Ny Oslo-måling: Byrådet har ikke skremt Oslo-velgerne