Asylpolitikk i terrorens skygge

EU vil ha en bedre byrdefordeling i asyl- og flyktningpolitikken. Målet er enda fjernere etter terroren i Berlin.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I Norge har asylankomstene stupt dette året. Inntil midten av desember hadde 3151 søkt om asyl. Ikke siden 1997 har tallet vært lavere.

Returtallet er derimot høyere enn noensinne, og det gjelder også dem som returneres med tvang. Inntil utgangen av november ble 7312 personer uttransportert av Politiets utlendingsenhet, fem prosent flere enn i fjor.

Les hele saken med abonnement