Styrket kontroll av politiets metodebruk

  • Per Anders Madsen
Politiets nye overvåkingsmetoder provoserer mange. Det viktigste må være om tiltakene er målrettede.

Overvåkingssamfunn? Det avgjørende er om tvangsmidlene er målrettede.

Den omfattende Politianalysen fra 2013 beskrev et kriminalitetsbilde der seksualforbrytelser, organisert kriminalitet og ikke minst digital kriminalitet økte selv om den registrerte kriminaliteten i Norge samlet sett går ned.

Det er tre år siden. Siden den gang har avansert datateknologi blitt en enda mer integrert del av enkeltmenneskets hverdagsliv og kommunikasjonsmønstre og av samfunnets infrastruktur. Den digitale kriminaliteten utvikles i samme takt, og det er all grunn til å anta at den stadig blir mer omfattende og raffinert.

Les hele saken med abonnement