Flertall uten forlik

Det blir flere ansatte i Forsvaret enn regjeringen la opp til i langtidsplanen, men ikke så mange som Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha.

Det ble ikke noe bredt forsvarsforlik. Men det blir ikke mer støy. Med vekslende flertall blir det en ny fireårsplan for Forsvaret.

Innen Forsvaret ønsket mange seg et bredt forlik. Det ville sikret større forutsigbarhet, uansett hvem som bemanner regjeringskontorene.

Nå ble det i stedet gjennomslag for hovedlinjene i Solberg-regjeringens langtidsplan, men med en god del forandringer et vekslende flertall stiller seg bak.

Les hele saken med abonnement