Kommentar

Gullalderen er over for Norge. Det gjør vondest for Fremskrittspartiet | Ola Storeng

 • Ola Storeng
  Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

Siv Jensen gjør det som Jens Stoltenberg kviet seg for: Hun forteller det norske folk at Oljefondet ikke vil gi oss så mye penger som vi trodde.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det skulle være sentralbanksjef Øystein Olsens store dag. En dag i året sitter statsministeren og finansministeren på første rad under sentralbanksjefens kateter for å motta råd.

Men torsdag ettermiddag tok statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen luven fra sentralbanksjefen.

Drøye to timer før Olsen gikk på talerstolen, innkalte statsministeren og finansministeren til pressekonferanse. De kunngjorde at handlingsregelen, regnestykket for hvor mye oljepenger vi kan bruke, blir endret for første gang siden den ble innført i 2001.

Gammel optimisme skrinlegges

– Vi justerer kartet etter terrenget, sier finansminister Siv Jensen.

Renter og aksjeutbytte fra Oljefondet – populært kalt oljepenger – kan ikke lenger betale for mer og mer av utgiftene på statsbudsjettet.

Det er det viktigste budskapet bak den nokså tekniske beslutningen om redusere anslaget for avkastningen av Oljefondet fra fire til tre prosent i året.

I 15 år har vekslende regjeringer hvert år kunne glede seg over en større sjekk fra Oljefondet enn året før. Det har vært til stor glede både for finansministeren og for velgerne.

Nå er det slutt – og Regjeringen Solberg aksepterer det.

Det er en ganske stor begivenhet.

Sentralbanksjefen var ikke konsultert på forhånd. Men innholdet i budskapet fra Solberg og Jensen er egentlig en slags forsinket triumf for Olsen. Han var den første som tok opp behovet for en mer edruelig handlingsregel.

Jensen sa på pressekonferansen med statsministeren at innstillingene fra to offentlige utvalg og Norges Bank tilsier at vi må belage oss på lavere avkastning på Oljefondets investeringer.

 • Vi elsker velferdsstaten. Men kan oljepengene betale for den i fremtiden?

Grunntanken er den samme som før

Grunntanken i den såkalte handlingsregelen, som ble innført i 2001, ligger fast. Vi skal hvert år bruke den årlige avkastningen på Oljefondets enorme investeringer – og ikke mer. Slik skal fondet også bli til glede for kommende generasjoner.

Men synet på hva som er et realistisk avkastning har endret seg mye de siste årene. Troen på fire prosent avkastning eller «rente» hadde bred oppslutning blant økonomer i 2001. Nå skal man slite for å finne en eneste en økonom som tror på det.

Selv det nye anslaget på tre prosent, virker nå i høyeste laget.

Det er påfallende at det er Siv Jensen som belærer oss om en trangere fremtid. Hun er leder for et parti som i mye av sin levetid har argumentert for stadig å bruke mer penger fra Oljefondet. Og som finansminister i Erna Solbergs regjering har Jensen fått det ønsket oppfylt.

Torsdag kveld holder sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale. For fem år siden forslo han nettopp det regjeringen gjør nå - å basere seg på tre prosent i stedet for fire prosent avkastning av Oljefondet. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Norges korteste høringsfrist

Det er gått nøyaktig fem år, på dagen, siden sentralbanksjef Øystein Olsen i sin «årstale» i 2012 advarte det politiske Norge mot luftige regnestykker om hvilken avkastning som Oljefondets investeringer ville gi oss. Olsen forslo nettopp det Erna Solberg og Siv Jensen nå gjør – å basere oss på tre prosent i stedet for fire prosent avkastning eller «rente».

Men daværende statsminister Jens Stoltenberg, handlingsregelens far, slo knallhardt tilbake. I en takk-for-maten-tale under den påfølgende middagen som Olsen holdt for Norges Bank gjester, avviste han sentralbanksjefens forslag på strak arm, i nesten raljerende ordelag.

Stoltenberg fryktet enhver debatt om handlingsregelen. Han mente at respekten for handlingsregelen tålte ikke finjusteringer.

Fra rekordvekst til bråstans

Det er rent mye vann i havet siden 2012. Det viktigste er at Oljefondet har eksplodert i størrelse. Det er mer enn dobbelt så stor i dag.

Når bankboken vokste så raskt, spilte det knapt noen rolle om renten var tre eller fire prosent. Det var uansett nesten ikke mulig å bruke opp avkastningen.

Derfor er det, inntil nå, ingen som har hatt større handlingsrom enn Regjeringen Solberg. De årlige overføringene fra Oljefondet til statsbudsjettet har økt raskere enn noen ganger før når vi måler i milliarder kroner.

Men likevel har overføringene vært moderate målt som andel av fondet, i underkant av tre prosent.

Forskjellige mål har hittil altså gitt forskjellige konklusjoner.

Men akkurat i år skjer det noe: Oljefondet vokser ikke lenger. Skatten fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år.

Det er nå knapt rom for å øke overføringene fra fondet i det hele tatt uten å bryte tre prosent-taket.

Skal denne justerte handlingsregelen holde, trengs det en ny og strengere budsjettpolitikk.

Statens skatteinntekter fra oljeselskapene har falt kraftig i tre år på grunn av oljeprisfallet. Foto: Signe Dons

Fremtiden har allerede kommet

Da handlingsregelen ble innført i 2001, tydet anslagene på at staten kunne fortsette å hente stadig flere milliarder fra Oljefondet hvert år frem til 2050. Den årlige sjekken fra Oljefondet ville vokse minst i takt med størrelsen på Fastlandsøkonomien.

Men med de voldsomme uttakene de siste årene har «2050» rykket stadig nærmere. Det ser ut til at toppen er nådd.

I sin onsdag ettermiddag slo Øystein Olsen fast: «Perioden med økt bruk av oljeinntekter bør nå være over».

2050 ble til 2017.

Interessert i økonomistoff? Da er kanskje disse artiklene noe for deg:

Les mer om

 1. Norge
 2. Siv Jensen
 3. Erna Solberg
 4. Jens Stoltenberg
 5. Norges Bank
 6. Statens pensjonsfond utland

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringen starter forhandlingene om budsjettmilliardene: Hun har fjernet 75 mrd. kroner fra budsjettet. Det tilsvarer tilnærmet alt det Norge bruker på vei, jernbane, politi og påtalemyndighet til sammen.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringens strammer inn: Færre nye oljekroner i statsbudsjettet

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Siv Jensen har 2000 milliarder til overs i Oljefondet

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Siv Jensen sliter på meningsmålingene. Men som finansminister seiler hun i medvind. «»

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Vi elsker velferdsstaten. Kan vi slippe regningen?

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Regjeringen øker bruken av oljepenger. De burde ha kuttet.