Lojalitetens opprør

Benjamin Netanyahu var villig til å ødelegge Israel for å redde seg selv. Det kan fortsatt skje.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Utrolig, men sant: Det uhyggelige ordet borgerkrig er nå blitt et aktuelt begrep i Israel.

President Isaac Herzog har advart mot borgerkrig. Finansminister Nir Barkat forsvarte rettsreformens nødvendighet, men ikke «hvis kostnaden er borgerkrig». Selv statsministeren tok ordet i sin munn da han tordnet mot ekstremister som vil «eskortere oss til borgerkrig».

Les hele saken med abonnement