Den beste veien ut av blindsoner er ikke å søke nye blindsoner

Det omstridte maleriet hadde lenge en sentral plass i det gamle Nasjonalgalleriet.

Nasjonalmuseet bør se kritisk også på aktivismen som nå dominerer kunstfeltet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Er maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» av Christian Krohg upassende i 2023?

«Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde», sa Nasjonalmuseets samlingsdirektør Stina Högkvist til Aftenposten lørdag.

Les hele saken med abonnement