Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus | Inge D. Hanssen

Straffesaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus pågår i Asker og Bærum tingrett. To av de sakkyndige som har vurdert draps- og terrorsiktede: Helge Haugerud og Anne Lill Ørbeck.

Konklusjonene fra de sakkyndige er krystallklare.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er ikke ofte vi finner tre rettspsykiatrisk sakkyndige som er så sikre i sine konklusjoner som i denne saken.

Psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og psykiaterne Rita Lyngved og Helge Haugerud har hatt 11 samtaler med Philip Manshaus på Ila fengsel. Det er langt flere samtaler enn det som er vanlig ved en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Les hele saken med abonnement