30 år etter Berlin-murens fall er tyskerne i øst fortsatt gretne, mens de i vest ikke skjønner hvorfor | Frank Rossavik

Gleden over samlingen er der, men den er ikke udelt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det som frustrerte min far mest, forteller han, var at han måtte si opp folk som ikke hadde gjort noe galt. De hadde jobb i kraft av sitt medlemskap i kommunistpartiet, ikke fordi de produserte noe, men slik var nå systemet i Øst-Tyskland.

I åtte måneder av 1990 og 1991 reiste far, norsk økonom med tysk utdannelse, rundt som en av markedsøkonomiens agenter i et land som brått opphørte å være en planøkonomi.

Les hele saken med abonnement