Ut og plukke høner med Thorbjørn Jagland

Oppgjør og sure oppstøt er best å ta i bokform.

«År i fred og ufred» er bind to av tre i Thorbjørn Jaglands selvbiografi.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg og hans utenriksminister Jonas Gahr Støre begikk i 2011 det største feiltrinnet i norsk utenrikspolitikk siden krigen. Tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, som i 2013 stemte SV, vurderer det slik i sin nye bok.

Hvilke herlige sammenstøt vi kan drømme om i Dagsnytt 18 og på alle andre debattflater! En hjemvendt generalsekretær fra Europarådet setter seg ned og snakker ut med statsminister Støre og Nato-generalsekretær Stoltenberg. Ikke bare om bombingen av Libya, dette største av alle feiltrinn, men også om alt det andre. Maktkampene i Arbeiderpartiet, for eksempel, de som Jagland skriver at han selv ikke deltok i, men som likevel førte frem til hans avgang som partileder i 2002.

Les hele saken med abonnement