Engler og prinsesser

FORNUFT OG LENGSEL.Hadde prinsesse Märtha Louise levd for 500 år siden, kunne hun ha blitt brent som heks. Vi har heldigvis kommet lenger. Eller har vi det?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

"EN PINLIG DAG for kongehuset"."Er det mulig?""Hva kan man ellers vente seg av en lysfontene?"Skadefryden og irritasjonen satt løst hos det norske folk i går. Prinsesse Märtha Louise skal starte kurs der "du kan finne din indre kilde av sannhet og gjenoppta din naturlige kontakt med englene og det guddommelige universet", slik hun formulerer det på hjemmesidene til kurssenteret Astarte Education.Saken eksploderte i mediene, med hyperaktive nettdebatter dominert av alt fra spydigheter og grov sjikane — til PR-rådgiver Kjell Terje Ringdal, som mener vi har verdens mest spennende kongehus.

Ånd og næringsliv.

La oss først bli ferdige med den grumsete blandingen av kongelighet og butikk. Når Märtha Louise bruker slottets telefonnummer til å registrere skolens domenenavn på Internett, kan det umulig ha vært englene hun har søkt råd hos.Hun ga offisielt avkall på tittelen Hennes Kongelige Høyhet 1. februar 2002, fordi hun ønsket å være selvstendig næringsdrivende. Prinsessens bruk av slottets telefonnummer i sin næringsvirksomhet er langt fra selvstendig. Den er først og fremst uprofesjonell.Men det hadde neppe blitt stor ståhei dersom Märtha Louise hadde valgt å bruke sin helt tradisjonelle fysioterapeut-utdannelse til å starte et trygt og vanlig institutt for fysioterapi. Det er ikke prinsessens uselvstendige næringsliv som synes å provosere mest - det er hennes åndelige prosjekt. Når Märtha Louise forteller om sine spesielle krefter, som hun har kjent siden hun var liten jente, går det rett og slett i ball for fornuftsbaserte mennesker. Når hun etablerer en treårig skole med opplæring i "reading", "healing" og "berøring", lefler hun med krefter som de etablerte religionene lenge har hatt monopol på. Slikt gjør man ikke ustraffet.

Trøst og forakt.

Selv de som fnyser høyest av prinsessens engleskole, forholder seg sannsynligvis til ideen om engler. Det er trygt og akseptert så lenge skapningene holder seg innenfor rammene av organisert religion, eller uttrykkes gjennom den hellige Kunsten. Vi reagerer sjelden med vitenskapelig fundert forakt foran Guido Renis maleri av erkeengelen Michael, fra 1700-tallet. Vi snur oss heller ikke bort i avsky fra den lille gutten som søker trøst hos engelen som vokter mammas grav. Behovet for å søke trøst og mening i noe som er større enn oss selv, er kanskje menneskets mest sympatiske trekk. Kanskje nettopp fordi denne lengselen gjør oss sårbare. Problemet er selvfølgelig at sårbarheten misbrukes på daglig basis - av organiserte religioner, av grådige TV-predikanter og av diverse mennesker som ikke først og fremst drives av omsorg for sine medmennesker.

Harry og DaVinci.

Hvorvidt Märtha Louise drives av grådighet eller genuin omsorg og skapertrang, vil vel tiden vise. Hvorvidt hun lykkes med opplæringen i englekontakt, eller med butikken som sådan, vites heller ikke. Men ingen kan påstå at prinsessen ikke går nye veier. Ingen kan påstå at hun er åndelig feig. Relativt god timing har hun også."Religionen vender tilbake", skrev professor Iver B. Neumann i en kronikk i Dagbladet tidligere i år, der han funderer på hva det kommer av at en ung trollmann for tiden dominerer verdens leselyst. Er det bare ufarlig lek og virkelighetsflukt, eller tar Harry Potter tidsånden på pulsen?"Harry Potters verden er en spirituell og flerdimensjonal verden som leseren selv kan tre inn og ut av (..). Tilsammen er dette intet mindre enn en hjemkomst til vestlig kultur for mystiske og eteriske skapninger som nøkker, huldre og engler", skriver Neumann.Lignende analyser er foretatt med utgangspunkt i forfatter Dan Browns bøker som "DaVinci-koden" og "Engler og Demoner". Blodige religionskamper, religiøs undertrykking og generell frihetslengsel kan være i ferd med å drive menneskene inn i en ny tid: En tid som preges av noe som er større enn organisert religion - en tid der englene og demonene privatiseres.

Gal eller modig?

I sommer er det fire år siden daværende helseminister Dagfinn Høybråten avviklet den såkalte "Kvakksalverloven". Det kan Märtha Louise være glad for.Eller har hun kanskje bidratt til det? På sitt lille sommerfugleffekt-vis? Er det tilfeldig at denne loven avvikles samtidig som Harry Potter, Dan Brown og en norsk prinsesse skaper medisinsk og religiøs forargelse? De prester, leger og akademikere som bekymrer seg for menneskets åndelige og legemlige fordervelse, kan vurdere å bruke tiden på å feie for egen dør. For sjarlataner finnes overalt.Da kan vi kanskje unngå at legemiddelindustrien dikterer medisinsk utvikling, eller at nye tanker og teorier holdes ute fra den "korrekte" akademiske universitetstenkningen.Vi kan alle velge hvordan vi ønsker å utvikle oss - og hvor. I kirken, i naturen, gjennom utdannelse, på coaching- og lederutviklingskurs - eller hos Märtha Louise.Troen på evnen til å ta selvstendige valg må være sterkere enn frykten for å velge feil.