Kommentar

Voldtektsofre møter ikke likemenn i retten | Trine Eilertsen

 • Trine Eilertsen
  Trine Eilertsen
  Politisk redaktør
«Lekdommerordningen har også svakheter. Den største svakheten finner vi nettopp i voldtektssaker, og den handler om holdninger», skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.

Den unge kvinnen som ble dopet ned og fraktet til et nachspiel med tre voksne menn i Hemsedal, ble ikke trodd av lekdommerne i retten. Lekdommere kan det bli flere av.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den 21 år gamle kvinnen får støtte fra hele landet etter at hun sto frem med sin historie i blant annet VG torsdag. Hun skal leve med at natten i Hemsedal tidlig i 2014 nå blir definert som et nachspiel som tok litt av, og ikke en gruppevoldtekt som involverer dop og bilder. Kanskje gjør støtten det litt enklere å gå videre for kvinnen som har fått diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, en lidelse kjent hos blant andre krigs- og overgrepsofre.

Les også

21-åring etter at tre menn ble frifunnet for gjengvoldtekt: – Man sitter igjen med følelsen av ikke å bli trodd

Sterke reaksjoner

Både kvinner og menn reagerer på dommen. For mange kvinner er det vanskelig å se en situasjon der disse hendelsene – som det ikke er uenighet om i det store og hele – er ønsket av en 18 år gammel kvinne. Menn opplever at dommen sier at forventningene til menn er lave, at menn er uten evne til empati eller omsorg i en situasjon preget av dop, sårbarhet og tallmessig og aldersmessig overtak.

Også våre politikere reagerer, og de viser tilendringene i rettssystemet som er ventet til høsten. Men de endringene gir ikke nødvendigvis et annet utfall i saker som denne.

Grundig behandling

Saken har gått gjennom de instansene vi har til rådighet i vårt rettssystem. Den begynte i Hallingdal tingrett, der tre menn ble dømt for gruppevoldtekt av kvinnen, som var 18 år gammel den gangen. Dommen ble anket, og juryen i lagmannsretten frikjente de tre. Hvorfor vet vi ikke. Det har hverken samfunnet, de tiltalte eller forræmede rett til å få vite. Her finner vi bakgrunnen for at det politiske flertallet ønsker å endre dagens juryordning, en endring som blant andreJuryutvalget beredte grunnen for i 2011.

Men denne gangen, som flere ganger før, var fagdommerne så uenige i utfallet at de satte kjennelsen til side. Dermed ble saken behandlet enda en gang, denne gangen i en lagmannsrett med meddomsrett, altså et dommerkollegium bestående av tre fagdommere og fire lekdommere. Flertallet, bestående av fagdommerne og en av lekdommerne, ville dømme de tre mennene på 32, 32 og 28 år for voldtekt. Mindretallet, tre lekdommere, mente de skulle frikjennes for voldtekt. Og slik ble det. Hadde en til av lekdommerne ment at det var grunnlag for dom, hadde flertallet ifølge systemet vært stort nok – fem av syv – til fellelse.

Systemet er satt opp slik at lekdommerne skal være i flertall i denne rettsinstansen. Det skal de fortsatt være etter at Stortinget har endret rettssystemet. Hvis juryen byttes ut, er det med en utvidet meddomsrett, med et større innslag av lekdommere.

Dømmes av likemenn

Argumentet er det samme som for juryordningen, som ble innført i 1887. Ikke-jurister, lekmenn og likemenn skulle sikre de tiltalte en mer rettferdig rettssak. Mennesker med mer variert bakgrunn og livssituasjon enn dommere skulle vurdere bevisene, og dømme sine likemenn. Det argumentet står seg, men lekdommerordningen har også svakheter. Den største svakheten finner vi nettopp i voldtektssaker, og den handler om holdninger.

Hva er et overgrep?

Den som leser dommen i Hemsedal-saken ser at det ikke er uenighet om hovedtrekkene i hendelsesforløpet. En 18 år gammel kvinne ble med tre godt voksne menn på nachspiel. Hun fikk dop av mennene. Ifølge analyser av blod og urin var mengden av det narkotiske stoffet MDMA så høy at den kunne vært dødelig. Tilstanden til kvinnen gjorde, ifølge drosjesjåføren som fraktet de fire til åstedet, og vitnet i rettssaken, at hun måtte løftes som en potetsekk.

Det er heller ikke uenighet om at alle de tre mennene hadde samleie med kvinnen, etter tur. Uenigheten dreier seg om hvorvidt kvinnen ønsket dette, og om det var mulig for de tiltalte å skjønne det hvis hun ikke gjorde det. Kvinnen er krystallklar om at hun ikke ønsket det. Mindretallet i retten – tre av fire lekfolk – mener at det er urimelig å forvente at de tiltalte skjønte det, og at bevisene ikke holder til dom for voldtekt.

Et annet spørsmål er om det burde slått dem at store mengder dop i en spinkel kvinnekropp, og et overtak i form av tre voksne menn, burde utløse ekstra aktsomhet, ja, kanskje til og med omsorg for kvinnen.

 • Rettskommentator Inge D. Hanssen forklarer dommen:
Les også

Når bevisene ikke holder, må det bli frifinnelse. Selv om det er opprørende.

Bedre diskusjoner

Når Stortinget behandler lovproposisjonen for domstolene i høst, går det mot at lekfolk og fagdommere i større grad skal samarbeide seg frem til en konklusjon i jurysaker. I dag jobber de i for stor grad hver for seg i troen på at fagdommerne kan komme til å overkjøre den sunne, folkelige fornuft. Juryutvalget fant imidlertid ingen indikasjoner på at det er et problem i alle sakene der lek- og fagdommere faktisk jobber sammen. Tvert imot, en stor andel av lekdommerne oppgir at de ønsker bedre rettslig veiledning før de konkluderer.

Hvem dømmer?

Viktigere enn antall lekdommere, er hvem som blir det. Det hjelper lite at andelen økes hvis lekdommerne mangler evne til å sette seg inn i situasjonen til en 18 år gammel kvinne på nachspiel, for å ta et eksempel. De såkaltevoldtektsmytene lever i beste velgående både innenfor og utenfor rettssystemet, og er påvist hos lekdommere, ikke minst hos kvinnelige lekdommere. Det er med andre ord vel så viktig å jobbe med holdningene blant dem som dømmer, som med systemene.

For det er ikke bare de tiltalte som skal sikres en vurdering av likemenn. Det må kvinner og menn som går til retten med voldtektsanklager, også få regne med.

Les mer om

 1. Juryordningen
 2. Voldtekt
 3. Rettssaker
 4. Overgrep
 5. Hemsedal