Ei opning for oljeleiting i Lofoten, Vesterålen og Senja kan ikkje gjerast om | Klaus Mohn

Professor Klaus Mohn har sett på de øknomiske konsekvensene av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når uvissa er stor og avgjerda er irreversibel, så kan det ofte vere lurt å vente.

Ein analyse eg har for gjort for tidsskriftet Samfunnsøkonomen av implikasjonar for statsbudsjettet av ei opning av Lofoten/Vesterålen/Senja for olje- og gassverksemd, har skapt oppstuss på debattsidene i Aftenposten.

Til Statoils konserndirektør Hans Jakob Hegge sine spørsmål om verdien av kunnskap vil eg svare at eit hovudpoeng med min analyse heile tida har vore å sikre betre opplysing av grunnlaget for ei god avgjerd.

Les hele saken med abonnement