Kommentar

Skal klimamålene nås, må utslippskostnadene økes på bygda | Einar Lie

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo
De høyeste utslippene pr. innbygger finner vi i regioner med høye utslipp fra veitrafikken kombinert med utslipp fra landbruk, ifølge en stortingsmelding.

Det hviler for tiden en sterk berøringsangst over klimatiltak som kan ramme distriktsvelgerne.

Vi har stadig kunnet lese at styringspartiene tapte valget. Helt riktig er påstanden ikke. Den store vinneren, Senterpartiet, er et virkelig drevent styringsparti, som har like lang regjeringserfaring som Høyre etter krigen. Lokalt er det selve ordførerpartiet, med en sterkt utviklet evne og vilje til styringsmakt.

Les hele saken med abonnement