Høyre kopierer Arbeiderpartiet. Trolig med langt større hell. | Andreas Slettholm

Høyre er en bred allianse av folk som ikke mener innvandringspolitikk er så viktig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Høyres abdiserende kronprins og Norges minst entusiastiske flaggvifter har levert forslag til ny innvandringspolitikk.

Ett av forslagene fra Torbjørn Røe Isaksens innvandringsutvalg er en «handlingsregel» for antallet flyktninger Norge skal ta imot.

Les hele saken med abonnement