Skal vi sette hensyn til fanger foran ofre? Ulf Leirstein

Norske myndigheter har en avtale med Nederland om soningsoverføring for norske fanger til fengselet Norgerhaven.

At norske myndigheter ikke kan etterforske lovbrudd som har skjedd i Nederland, er relativt åpenbart.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

På lederplass fremholder Aftenposten at soningen for norske fanger i Nederland ikke holder mål. Bakgrunnen er at Sivilombudsmannen mener norske myndigheter ikke kan etterforske straffbare handlinger ovenfor norske innsatte i Nederland.

At norske myndigheter ikke kan etterforske lovbrudd som har skjedd i Nederland, er relativt åpenbart. Sivilombudsmannens kritikk går ikke på at tortur eller umenneskelig behandling skjer.

Les hele saken med abonnement