Kommentar

Skal vi sette hensyn til fanger foran ofre? Ulf Leirstein

  • Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann Frp

Norske myndigheter har en avtale med Nederland om soningsoverføring for norske fanger til fengselet Norgerhaven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

At norske myndigheter ikke kan etterforske lovbrudd som har skjedd i Nederland, er relativt åpenbart.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

lederplass fremholder Aftenposten at soningen for norske fanger i Nederland ikke holder mål. Bakgrunnen er at Sivilombudsmannen mener norske myndigheter ikke kan etterforske straffbare handlinger ovenfor norske innsatte i Nederland.

At norske myndigheter ikke kan etterforske lovbrudd som har skjedd i Nederland, er relativt åpenbart. Sivilombudsmannens kritikk går ikke på at tortur eller umenneskelig behandling skjer.

Ulf Leirstein, Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann

Ei heller påstås det at den type overgrep ikke blir avdekket eller etterforsket. Hovedproblemet er at det er nederlandske myndigheter som står for den jobben, og ikke norske myndigheter.

Nye alvorlige lovbrudd

Aftenposten mener soningen ikke er god og vil heller ha kortere straffer, mer bruk av fotlenke og «andre løsninger».

Vel, faktum er at uten soningsavtalen ville mange kriminelle lenge gå fri, enten fordi de står i soningskø eller fordi de må slippes tidligere ut. Og hvor mange eksempler har vi ikke sett hvor farlige kriminelle har begått nye alvorlige lovbrudd mens de egentlig skulle vært sperret inne, fordi fengslene var fulle?

  • Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser

Videre kritikk fra Sivilombudsmannen er at fangene transporteres fra Norge til Nederland i såkalt «bodycufs» på grunn av sikkerhet. At risikofanger må sikres under transport i fly, mister ikke jeg noe nattesøvn over i alle fall.

Det samme gjelder kritikken om at legejournalene føres på nederlandsk og ikke på norsk. Kritikken blir rett og slett tåpelig satt opp mot trusselen disse menneskene utgjør, som samfunnet må beskyttes mot.

Bagatellmessig

Påpekningene fra Sivilombudsmannen er en liste over bagatellmessige administrative utfordringer. Allikevel mener Aftenposten at Sivilombudsmannens problemstilling, om at tortur ikke vil etterforskes av norske myndigheter, er et viktigere hensyn å ta enn å sikre tryggheten og rettferdighetsfølelsen hos befolkningen og ofrene.

Det er et sørgelig eksempel på hvordan venstresidens elitistisk tenkning er milevis unna den vanlige manns oppfatning av hva rettferdighet er.

Her kan du lese flere artikler om soningsavtalen med Nederland:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Nederland
  2. Sivilombudsmannen
  3. Ulf Leirstein
  4. Aftenposten
  5. Overgrep