Dette kan ledere lære av stortingsdirektørens avgang

Marianne Andreassen går av som Stortingets direktør. Hun har hatt jobben siden 2018.

Rot i pendlerboligen er ille. Hull i IT-sikkerheten er verre.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Stortingets direktør Marianne Andreassen går av. Men ikke på grunn av sakene som det har vært mest rabalder om de siste månedene.

Hun går fordi Datatilsynet gir Stortinget et gebyr på to millioner kroner. Begrunnelsen for gebyret er hull i IT-sikkerheten.

Les hele saken med abonnement