Støres julesjokk | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Jonas Gahr Støre skal endre en kultur han bare delvis kjenner. Der skjer det ting han ikke ante noe om.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jonas Gahr Støre er preget. Fredag var han helt grå. Han er trist. Det er ikke lys i øynene hans. Han går inn i julen med en blytung bør på skuldrene.

Han kan ikke bære den alene. Men på et vis er han veldig alene nå. Og kanskje har han vært det lenge.

Les hele saken med abonnement