Er fisken du spiser giftig? | Joacim Lund

  • Joacim Lund
EU har senket tålegrensene for miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB. Det betyr ikke nødvendigvis at fisk er farlig.

Helsedirektoratet anbefaler mer fisk. EU anbefaler mindre.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Vi skulle gjerne sett at folk spiste mer fisk, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i går. Anledningen var den årlige seansen der de oppdaterte kostholdsrådene for befolkningen legges frem.

Hun sier for så vidt det samme hvert år. Målet er å få nordmenn til å spise 20 prosent mer fisk før 2021. Så langt er prosjektet nokså mislykket. Fra 2016 til 2017 raste fiskekonsumet med 10 prosent. Så derfor sier hun det samme i år igjen, da. Spis fisk.

Les hele saken med abonnement