Et industrielt eventyr, til lands, til havs og i luften med

Norge skal satse på havvind. Det ligger et realistisk element i at vi har mye hav, og at det blåser en hel del der ute. Men det skurrer likevel, skriver Einar Lie.

Kan hende får vi havkraft til halve kongeriket. Men det mest eventyrlige vil nok ligge i kostnadene ved det hele.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For et par uker siden lanserte regjeringen et nytt, storslått industrielt program, gjennom en pressekonferanse med statsministeren og tre statsråder. Norge skal satse på havvind, særlig flytende havvind, og det ble lansert som et nytt industrielt eventyr for vårt oljerike land.

Nyheten om eventyret spredte seg raskt i en offentlighet som for tiden ikke etterspør dokumenter og beregninger, som for øvrig glimret ved sitt fravær under lanseringen. Den politiske kritikken som kom, gikk stort sett i retning av at eventyret ikke skulle realiseres tilstrekkelig fort.

Les hele saken med abonnement