Kommentar

Telenor mistet gangsynet i Vimpelcom-saken | Ola Storeng

  • Ola Storeng
    Ola Storeng
    Tidligere økonomiredaktør
«Hvis Jon Fredrik Baksaas fremdeles hadde vært konsernsjef, ville han etter alt å dømme ha måttet gå sammen med styreleder Svein Aaser», skriver Ola Storeng.

Taushetens grenser. Næringsminister Monica Mæland kunne være i fare hvis hun ikke sparket Telenors styreleder Svein Aaser.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hvor måtte Svein Aaser gå som styreleder med øyeblikkelig virkning?

Det er faktisk ikke lenger så enkelt lenger for en næringsminister å sparke ledelsen i et selskap selv om staten er den dominerende eieren.

Det er riktignok ikke så lenge siden Aaser forgjenger, Harald Norvik, måtte gå. Norvik hadde innkalt til pressekonferanse for å kritisere statsråden som forvalter statens aksjer, daværende næringsminister Trond Giske. Da er det kroken på døren selv om styrelederen skulle ha rett i sak.

Men Stortinget aksepterer, ja forlanger, at styre og ledelse i børsnoterte selskaper skal ha stor handlefrihet til å drive butikk. Det er, for eksempel, slutt på at sjefer mister jobben på grunn av kostnadsoverskridelser – eller katastrofalt dårlige investeringer, slik Statoil nå har gjort i USA.

Telenor har ekstra mye å gå på som en strålende internasjonal suksess i en fremtidsrettet bransje.

Stortingets kontrollkomité innkalte i januar likevel både Telenors ledelse og næringsministeren til høring om Telenors opptreden og ansvar i Vimpelcom, hvor Telenor eier en tredjedel av aksjene. Det luktet da Vimpelcom sendte svære pengesummer gjennom flere land til et selskap registrert i Gibraltar som antagelig var kontrollert av datteren til presidenten i Usbekistan.

Men ledelse og styret i Telenor overlevde. Stortinget la saken til side.

Her kan du lese om dagens utvikling i korrupsjonssaken:

Les også

Stortinget: Vi satt med følelsen at Telenor og Aaser ikke fortalte alt

Sparket på overtid

Hvorfor sparket da næringsminister Monica Mæland styreleder Svein Aaser i Telenor nå, mange måneder etterpå?

Svein Aaser (t.v.) og næringsminister Monica Mæland i lykkeligere dager.

Noen grunnregler står ved lag. Alt som næringsministeren ikke vil forsvare overfor Stortinget, kan bli oppsigelsesgrunn. I en egen kategori kommer informasjonsplikten: Statsråden har ansvar for at Stortinget har all informasjon om saker stortingsrepresentantene synes er viktige.

Det er ikke alltid så lett å vite hvor grensen går – dels beror det på en politisk vurdering.

  • Husker du ikke Vimpelcom-saken?Her forklarer vi hva som egentlig gikk galt da Telenor kjøpte seg inn i Vimpelcom.
    Men denne saken synes enkel. Stortinget var alt på ballen. Det var politisk dynamitt da Telenor i forrige uke informerte næringsministeren om at selskapets ledelse nok satt på informasjon som ikke ble presentert tydelig og klart under høringen i kontrollkomiteen i januar.

Da gjelder det å handle raskt og bestemt.

Når næringsministeren i tillegg mener at hun må gå til Økokrim med det hun anser som tilbakeholdte opplysninger, blir saken enda mer brennbar.

Styreleder og konsernsjef, oftest hånd i hånd

Når en styreleder eller et styre blir kastet, er det ofte for å få et nytt styre til å bytte ut konsernsjefen. Men Telenors ferske konsernsjef Sigve Brekke blir sittende. Han er for fersk.

Hvis Jon Fredrik Baksaas fremdeles hadde vært konsernsjef, ville han etter alt å dømme ha måttet gå sammen med Aaser. Det er vanskelig å tenke seg at Svein Aaser som styreleder skulle ha sittet på mer informasjon og ha større muligheter enn Baksaas for å sørge for at alle viktige opplysninger ble gjort kjent for næringsministeren og for kontrollkomiteen i Stortinget. Baksaas var i tillegg til å være konsernsjef også styremedlem i Vimpelcom.

Jon Fredrik Baksaas (t.h.) og Svein Aaser under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i januar.

Grådighet gjør blind

I denne saken lyste alle varsellamper. Hvorfor trådte da Telenor, slik det nå ser ut, så feil i forholdet til sin største aksjonær?

Det er flere tegn på at Telenor var klar over at Vimpelcom i Usbekistan var troendes til å bryte loven for å tjene penger. Det er offentlig kjent at Telenor ba administrasjonen i Vimpelcom om en forsikring om at lovreglene i USA — hvor Telenor er børsnotert - ville bli overholdt. Telenors styrerepresentanter i Vimpelcom holdt seg til slutt for nesen og stemte for at Vimpelcom skulle gå inn i Usbekistan.

Det springende spørsmålet nå synes å være hva Telenor egentlig visste.

Steinene ble snudd for sent

Etter at Sigve Brekke overtok som konsernsjef i august, er det bestemt av Vimpelcom-aksjene skal selges. Den nye konsernsjefen rydder. Alle steiner snus. Og under en av steinene dukker det altså opp «nye opplysninger».

Derfor tok Brekke og Aaser kontakt med næringsministeren.

Det var tidsnok til å redde livet til Sigve Brekke. Men for Svein Aaser var det for sent.

Få Vimpelcom-saken forklart på tre minutter:En diktatordatter i husarrest. Internasjonal etterforskning. Hundrevis av millioner kroner. Telenor-topper i politiavhør

Les mer om

  1. Kultur